Møde diskuter.jpg

I 2016 besluttede bestyrelsen, at DKF’s vedtægter skulle have et grundigt eftersyn. Formålet var især at kigge på de demokratiske strukturer. Bestyrelsen indhentede viden fra andre  organisationer, en advokat og organisationseksperter og samlede en arbejdsgruppe med kiropraktorer fra DKF’s udvalg, kredse og Dansk Kiropraktor Råd (DKR).

Gruppens arbejde mundede i efteråret 2017 ud i den såkaldte vedtægtsrapport, og bestyrelsen besluttede at fremsætte syv forslag til vedtægtsændringer til generalforsamlingen i november samme år. De blev alle vedtaget. På baggrund af arbejdsgruppens proces besluttede bestyrelsen også: ”at arbejde videre med DKR’s opgaver, funktioner og organisering frem mod næste generalforsamling, herunder at indhente inspiration fra ’søsterorganisationers’ forskellige etiske/kollegiale udvalg/råd,” som det står skrevet i vedtægtsrapporten, der var del af dagsordenen. 

Det konkluderes, står der at læse, at det blev overvejet og drøftet i arbejdsgruppen og bestyrelsen at igangsætte en proces for at beskrive DKR som et organ til støtte, råd og vejledning i svære sager.

Kort før sommerferien i år har bestyrelsen startet en proces op. Man har mødtes med rådet, og arbejdsgruppen fra 2017 er aktiveret igen.

Det er komplekst at finde ud af, hvad der egentligt passer til kiropraktorernes behov, størrelse og ressourcer.

Med DKF’s næstformand, rådets formand og chefjuristen fra sekretariatet i spidsen genopfrisker man, hvordan andre sundhedsorganisationer organiserer sig med råd og etiske organer, og  hvordan de løser opgaver med fx at vejlede medlemmer og sanktionere adfærd, man ikke ønsker.

Lige nu er det svært at vide, hvilke ændringer bestyrelsen kommer frem til at foreslå til generalforsamlingen.

Den endelige deadline er først 10 dage før, den 30. oktober, hvor bestyrelsen  senest skal udsende dagsordenen, inkl. de forslag den evt. stiller. Indtil da arbejder arbejdsgruppen og bestyrelsen videre.

Måske er man i stand til at melde noget ud på kredsenes generalforsamlinger, der finder sted nu her de følgende uger i september og oktober - find tid og sted i 'Arrangementer'


Læs mere om generalforsamlingen den 9. november - og om årsmødet der starter torsdag den 7.