be-berlin (2).jpeg

Fredag den 22. marts holdt DKF’s bestyrelse ordinært bestyrelsesmøde – mødet fandt sted i Berlin under EPIC-kongressen.

Som et led i DKF’s internationale positionering havde bestyrelsen besluttet at deltage i kongressen – både for at indsnuse de nyeste strømninger, vise det danske flag (Det blev bemærket!) og i det hele taget sætte et dansk aftryk på international kiropraktorpolitik.

Undervejs i kongressen holdt bestyrelsen ordinært bestyrelsesmøde. På programmet var – blandt andet – drøftelse af halvvejsevalueringen af OK17: nærmere bestemt af akkrediteringsarbejdet og Systematisk Efteruddannelse.

Ligeledes drøftede bestyrelsen det lave patientantal på §64, og hvad der fremadrettet kan gøres for at sikre, at antallet af patienter, der inkluderes i pakkeforløb stiger.

Kort om halvvejsrapporterne:

Akkreditering: I perioden 1. januar 2018 til 13. februar 2019 har Akkrediteringsnævnet behandlet 113 rapporter efter eksternt survey inden for kiropraktorområdet. 95 klinikker er færdigakkrediteret, hvoraf to er akkrediteret med bemærkninger. Akkrediteringen forløber planmæssigt, og alle klinikker forventes færdigbehandlet i Akkrediteringsnævnet i indeværende overenskomstperiode.

Se midtvejsevalueringen af akkreditering her

Læs om akkrediteringprojektet her

Systematisk efteruddannelse: 
Fra 1. januar 2018 har kiropraktorerne registreret deres efteruddannelsesaktiviteter. NIKKB har udarbejdet en midtvejsevaluering, der giver et grundigt overblik over den systematiske efteruddannelse. Evalueringen viser blandt andet, at 463 kiropraktorer – svarende til 79% af alle kiropraktorer, der arbejder under overenskomsten - har taget systematisk efteruddannelse i år 2018.

Se midtvejsevaluering af Systematisk Efteruddannelse her

Læs om systematisk efteruddannelse