_H4A1291.JPG

På bestyrelsesmødet blev der samlet op fra workshoppen omkring overenskomsttemaerne på det politiske sommerseminar i maj, og prioriteterne for de kommende overenskomstforhandlinger blev herefter drøftet på et overordnet niveau.

Da den sidste overenskomst OK17 var en "stor" overenskomst fuld af forandringer, bl.a. en reform af ydelses- og tilskudsstruktiren, og nye tiltag som akkreditering, var der i bestyrelsen desuden enighed om, at den kommende overenskomst først og fremmest skal bygge videre på OK17 frem for at udvikle nyt fra bunden.