Blå klokke fra forsiden.jpg

Dagsordenen, som generalforsamlingen forløber efter, kan downloades her i en pdf Den fylder 80 sider. Vi sender den ikke med posten, men uddeler den i trykt form på årsmødet ligesom i 2017.

Som bekendt udløb fristen for at indsende medlemsforslag sidste lørdag – den 19. oktober, og DKF har ikke modtaget nogen forslag.

Denne lørdag - den 26. oktober - udløb fristen for at melde sit kandidatur til Dansk Kiropraktor Forenings bestyrelse og til Dansk Kiropraktor Råd. Ingen har meldt sig. Det betyder, at samtlige af de opstillede fra bestyrelsens og rådets lister anses for valgte. Kandidaterne fremgår af dagsordenen, og du kan læse præsentation af dem her på hjemmesiden.

Bagsiden af dagsordenen er programmet for hele årsmødet på 1 side.

Bestyrelsens skriftlige beretning er 'Resultatrapport 2018 og 2019', som er sendt med posten til alle medlemmer i uge 43.

320 deltager i generalforsamlingsmødet, der foregår på den sidste dag, lørdag 9. november, i det tre dage lange årsmøde. Har du ikke meldt dig til endnu – så skynd dig ind og gør det på NIKKB.dk Studentermedlemmer kan melde sig til deres særlige årsmøde her

Deltagelse i generalforsamlingen kræver iflg. DKF’s love formelt set ikke tilmelding, men vi henstiller til, at man tilmelder sig af hensyn til vores planlægning og ikke mindst forplejning.

Her på www.danskkiropraktorforening.dk/gf finder du alt materialet og kan læse meget mere om hele mødet og generalforsamlingen.

Sådan forbereder du dig til generalforsamlingen

LÆS VEDTÆGTERNE
De kun ca. 15 sider gør dig meget klogere på generalforsamlingen og DKF. De er bilagt i dagsordnen.

LÆS MATERIALET
Hvis noget er uklart i fx bestyrelsens forslag eller et regnskab, kan du finde flere informationer på hjemmesiden, i tidligere dagsordener/referater eller ved at kontakte sekretariatet.

TAG STILLING HJEMMEFRA
Sæt dig ind i beslutningerne, der skal træffes. Drøft for og imod med kolleger.

RESEARCH
på DKF’s hjemmeside, i årsrapporter og kontakt sekretariatet, hvis noget er uklart.