180383610.jpg

I forlængelse af nyhed fra oktober om Danica Sundhedssikring, deres ophør af samarbejde med Falck Health Care, manglende dækning af speciale 64-ydelser og opstart af samarbejde med FysioDanmark, har sekretariatet nu haft møde med Danica Sundhedssikring.

Danica fortalte i forhold til samarbejdet med FHC, at dette stopper ved årsskiftet, og samarbejdet med FysioDanmark har været igennem en pilotprojektperiode. 1. april 2020 rulles hele projektet ud i hele landet. Man er allerede i gang med implementeringen.

Status er derfor nu, at FysioDanmark lokalt skal indgå samarbejdsaftaler med kiropraktorerne, og det er disse henvendelser vi hører, at medlemmer begynder at få i netop disse uger. Sekretariatet har derfor også allerede set enkelte eksempler på samarbejdsaftaler, som alle har forskellig karakter.

Sekretariatet er i dialog med FysioDanmark, som man holder møde med 8. januar 2020. Her skal drøftes og spørges ind til samarbejdsaftalerne, og sekretariatet vil samtidig redegøre for DKF’s holdning til lukkede netværk.