MSkkonf 4 juni 2019.jpg

Konstateringen kom fra professor Jan Hartvigsen, Institut for Idræt og Biomekanik, SDU, som er med til at drive Center for Sundhed i Muskler og led og den årlige konference, som Gigtforeningen, Danske Fysioterapeuter og Dansk Kiropraktor Forening er medsponsor af. Den fandt sted på SDU i tirsdags.

Pointen stammer fra undersøgelse, Jan Hartvigsen har været med til at udføre.

Forskere fra alle landets universiteter deltog i konferencen, der bar titlen 'Muskel og skeletsmerter på arbejdspladsen: Udfordringer og løsninger.

Der deltog forskere fra mange typer fag holdt oplæg, blandt andet også Nationalt Forskningscenter for Arbejdsmiljø. Men også videnspersoner fra vigtige aktører som 3F og Pension Danmark var der.

Spørgsmålene man kom omkring var bl.a. 

  • Virker arbejdsmiljømæssige tiltag?
  • Hvordan får vi bedre sammenhæng mellem arbejdsmarked og sundhedssystem?
  • Hvordan forbereder Pension Danmark sig på fremtiden?
  • Arbejdspladsen set fra almen lægepraksis
  • Fælles løsninger

Af kiropraktorforskere deltog  professor Jan Hartvigsen og lektor Mette Stochkendahl Jensen, begge fra Syddansk Universitet, med oplæg.

Dagen efter startede en tredage lang international konference om samme emne, nemlig konferencen 'Work Disability Prevention and Integration' Den slutter i dag - følg med under 

En af de opsigtsvækkende pointer fra overflødighedshornet af oplæg, har været: Starter forebyggelsen af sygefravær fra job allerede inden man påbegynder sit arbejdsliv?

Konferencen besøges af 200+ delegerede fra 23 lande.