Lone til møde i Madrid og beslutter strategi 2019.jpg

De 23 lande, der er medlem af ECU (European Chiropractors Union), var sidste weekend samlet til møde i Madrid. På dagsordenen var især den nye strategi, som DKF's formand Lone Kousgaard Jørgensen har været med til at udvikle i en arbejdsgruppe med seks andre formænd.

Arbejdsgruppen – The Strategic Review Ream - blev nedsat for mere end 1 år siden og har mødtes rundt om i Europa. Og nu er resultatet af arbejdet lanceret og vedtaget som ECU's strategi de næste fem år.

Et eftersyn
”Formålet var at give organisationen ECU et eftersyn I lyset af, at der sker rigtigt meget inden for sundhed. Vi indsamlede data, blandt andet gennem en rundspørge I medlemslandene,  og så analyserede vi styrker og svagheder,” fortæller Lone Kousgaard Jørgensen.

Kigger man sig om i Europa ser man en række udfordringer, som ECU gerne vil ændre på.

For det første er problemer i muskler og led den lidelse, der forårsager flest leveår med nedsat funktion. Samtidigt går mindre end 1% af forskningen i sundhed til muskel- og led-området.

Der er desuden et gab mellem evidens og praksis; det der er evidens for, er ikke det, man indretter sit sundhedsvæsen efter.

Sidst men ikke mindst er der udfordringerne i, at de lavteknologiske, non-invasive behandlingsforsmer som fx kiropraktik, har høj brugerbetaling.

Hvordan skal strategien så forsøge at arbejde med disse udfordringer?

Overskrifterne i strategien er:

  • Promovering af værdien af kiropraktorbehandling
  • Sikríng af en stærk evidensbasering
  • Udvikling af professionen

Strategien udpeger en lang række handlinger og projekter, som skal udmønte målene. Det første år er udpeget 7 prioriteter, man vil tage fat på. Der er både noget ECU skal gøre, noget medlemslandene skal gøre, og så noget, der skal gøres i fællesskab.

Hensigten er, at arbejdet med strategien skal medføre, at:

  • Sundhed i muskler og led bliver højt prioriteret
  • Forebyggelse og behandling bliver solidt understøttet
  • Kiropraktorer bliver anset som respekterede kolleger i sundhedsvæsenerne
  • Kiropraktik anerkendes som et fag baseret på evidens og videnskab
  • Et fortsat udbud af universitetsbaserede kiropraktoruddannelser af høj Kvalitet
  • Regulering i hele Europa
  • Formindskelse af de økonomiske barrierer for behandling

Udover at drøfte og vedtage strategien på det to dage lange møde var medlemslandenes formænd og deres følge bl.a. på besøg på kiropraktoruddannelsen RCU Escorial Maria-Cristina, som er placeret lidt uden for Madrid.

Fra DKF var næstformand Michael Christensen og direktør Jakob Bjerre repræsenteret sammen med Lone Kousgaard Jørgensen. Fra NIKKB deltog instituttets direktør Henrik Wulff Christensen.

20191115_103515.jpg
DKF's formand Lone Kousggard Jørgsen (tv), direktør Henrik Wulff Christensen, NIKKB (midten), og DKF's næstformand Michael Christensen på besøg på kiropraktoruddannelsen i Madrid i forbindelse med, at ECU holdt møde.
20191115_102208.jpg
Studerende øver færdigheder.
Beskæret Lone og rektor fra Madridskolen.jpg
Formand Lone Kousgaard Jørgensen med Ricardo Fujikawa DC, MD, som er studieleder for den spanske kiropraktoruddannelse i Madrid.