christina nielsen_14.jpg

DKF får af og til henvendelser om arbejdsgivers forpligtelser, rettigheder og muligheder i forhold til at kunne og skulle tilbyde sekretærer efteruddannelse.

I forhold til forpligtelserne, så er det sådan, at det vil afhænge af, hvad der er aftalt i den enkelte medarbejders kontrakt, eller den overenskomst medarbejderen eventuelt er omfattet af.

I den overenskomst DKF har med HK Privat for kliniksekretærer er der en bestemmelse om, at der årligt skal gennemføres samtaler om medarbejderudvikling på klinikken. Derudover har den enkelte sekretær ret til 4 dages betalt efteruddannelse pr. år – efteruddannelse der skal være relevant for sekretærens arbejde på klinikken. Ubrugte dage kan overføres til året efter. Hvis der ikke kan opnås enighed om uddannelsen, så kan værdien af dagene udbetales med decemberlønnen.  

Følger man ikke eller er man ikke forpligtet af overenskomsten, men har man alene en ansættelseskontrakt, hvor der måske/måske ikke er taget stilling til efteruddannelse, så beror rettigheder og pligter alene på, hvad parterne kan blive enige om.

Med hensyn til tilskud til uddannelsen, så kan klinikken og medarbejderen undersøge, om der eventuelt er mulighed for at søge VEU-godtgørelse (Voksenefteruddannelses godtgørelse). Det er en pulje midler, som arbejdsgiverne indbetaler til via AUB bidraget, og som forvaltes af AUB, Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag.

VEU-godtgørelse kan søges af borgere eller virksomheder, der enten selv deltager i uddannelse eller sendes på uddannelse af arbejdsgiver. Der er en række kriterier, der skal være opfyldt, for at man er berettiget til at søge. Det er blandt, at medarbejderen ikke må have et uddannelsesniveau, der er højere end en erhvervsuddannelse, altså  faglært. Det er for eksempel en uddannelse som kontorassistent. Derudover er der en række kriterier i forhold til den uddannelse, personen gerne vil søge tilskud til. DKF anbefaler derfor, at man kigger nærmere på nedenstående link, hvor der er guidelines til, hvilke uddannelser og hvor meget støtte, der eventuelt kan søges.

https://www.borger.dk/oekonomi-skat-su/su-og-oekonomi-under-uddannelse/stoette-til-voksenuddannelse/veu-godtgoerelse-til-erhvervsrettet-voksen-og-videreuddannelse  

https://www.uvm.dk/arbejdsmarkedsuddannelser-amu/deltagerbetaling-og-stoettemuligheder/veu-godtgoerelse-og-befordringstilskud