Penge løn vækst økonomi.jpg

Som det ses af honorartabellerne, så sker der helt usædvanligt pr. 1. April 2019 et mindre fald i tilskuddene. Det skyldes, at reguleringsprocenten for ansatte i regioner, som udgør en del af reguleringsprocenten på honorarerne, er nul pr. 1. April 2019.

Dertil kommer, at nettoprisindekset, som udgør den anden del af reguleringsprocenten er faldet det seneste halve år. Det giver samlet et resultat, der udmønter sig i en negativ reguleringsprocent.

Til gengæld er der aftalt højere stigning end gennemsnitligt på reguleringen af ansatte i regioner pr. 1. April 2020, hvilket må forventes at slå positivt igennem på reguleringsprocenten næste år.

Se de nye honorartabeller her