christina nielsen_20.jpg

Siden 2009 er det samlede antal patienter der går til kiropraktor på et år steget fra 332.132 til 375.342 – en stigning på ca. 53.000 personer – svarende til ca 16%!

I samme periode er de offentlige udgifter pr. patient faldet fra 323 kr til 319 kr i snit i faktiske tal – dvs. ikke korrigeret for inflation.

- Det danske sundhedsvæsen får flere patienter behandlet hos Kiropraktorerne for færre penge nu end for 10 år siden. Så enkelt kan det siges, siger Lone Kousgaard Jørgensen, formand for Dansk Kiropraktor Forening.

Grunden til udviklingen skyldes primært at patientforløbene er kortere end for 10 år siden. Tidligere besøgte en patient i gennemsnit kiropraktoren 6 gange – nu er tallet nede på 5½ gang.

- Tidligere har der været en myte om, at Kiropraktorerne holder på patienterne. Tallene viser, at det er en fordom der ikke holder. Min bekymring er, om patienterne bliver helt færdigbehandlet, siger Lone Kousgaard Jørgensen og fortsætter:

- Det er den betydelige egenbetaling for kiropraktorbehandling, som kan være medvirkende til at patienter afslutter deres behandlingsforløb for tidligt af økonomiske årsager – fx når forsikringsselskabet smækker kassen i. Det er derfor vigtigt, at kiropraktorerne vejleder patienterne om det bedste for dem, upåagtet økonomien, selv om det kan være svært at skille ad i praksis. Men patienterne skal have at vide, hvad vi, som eksperter anbefaler de gør, og så er det op til patienten selv at beslutte, om de vil/kan følge den anbefaling, slutter Lone Kousgaard Jørgensen.