Møde gruppearbejde.jpg

”Arrangementet var et rigtigt godt startskud til at danne en ny tilbagevendende tradition, hvor os offentligt ansatte kan netværke og lære hinanden bedre at kende,” siger Anne Mølgaard Nielsen, der er vicestudieleder på klinisk biomekanik og formand for DKF's udvalg for offentligt ansatte.

30 kiropraktorer deltog i fællesdagen, og det er et rigtigt højt tal set i lyset af, at kun omkring 50 kiropraktorer har en offentligt ansættelse - for de flestes vedkommende ved siden af en anden ansættelse som oftest i en klinik. Deltagerne talte alt fra forskere, undervisere, hospitalskiropraktorer og andre, der arbejder som konsulenter eller koordinatorer i en offentlig institution, måske en region. 


Anne Mølgaard Nielsen, vicestudieleder, klinisk biomekanik, Syddansk Universitet, er formand for DKF's offentligt ansattes udvalg. Her byder hun velkommen til fællesdagen, der blev holdt i går i Middelfart. 

Om ideen med arrangementet som hun og udvalget havde taget initiativ til og arrangeret, forklarer Anne Mølgaard Nielsen:

”Vi har brug for at vide mere om, hvem vi er, hvor vi er og hvad vi egentligt vil med vores fællesskab. Og her var dagen i går en rigtig god start, så vi kan bruge hinanden mere og bedre. Som en kollega sagde til mig i morges: Nu kender vi hinanden bedre, så er det meget nemmere at tage kontakt og snakke sammen.”

Arrangementet startede med, at repræsentanter fra de omkring 10 arbejdspladser med offentligt ansatte kiropraktorer, præsenterede sig for hinanden og fortalte, hvad de hver især står med af arbejdsmæssige udfordringer og muligheder.

Bagefter blev der zoomet ind på organisering af arbejdsdagen. Jytte Hollender, der er coach og underviser med baggrund som leder og HR-manager, holdt en 2,5 times workshop.

”Workshoppen handlede om den gode og effektive arbejdsdag. Hvordan kan man få frigivet mere tid i sin arbejdsdag? Nogle af pointerne var, at droppe multitasking og have klare mål, da det skaber gode arbejdsbetingelser for hjernen ved at hjælpe til større fokus og koncentration. Vi fik også værktøjer, der kan anvendes i hverdagen. Så nu er det op til den enkelte at gå hjem og omsætte det i sin arbejdsdag,” fortæller Anne Mølgaard Nielsen.

Det var ikke tilfældigt, at det blev holdt på arbejdernes internationale kampdag 1. maj. Den dag har mange offentligt ansatte kun en halv arbejdsdag, så derfor var det oplagt at lægge fællesdagen der og starte kl. 14.

Det blev holdt på Kongebrogården i Middelfart og blev afsluttet med en fælles middag. 

Der var bred enighed om, at arrangementet bør gentages næste år samme dag. Er du offentligt ansat kiropraktor, kan du roligt sætte ring om eftermiddagen 1. maj 2020. 


Pernille Popp i midten af billedet sidder i DKF's bestyrelse og har de offentligt ansatte som sit ansvarsområde. Hun deltog også i fællesdagen.

Læs mere om DKF's udvalg for offentligt ansatte 

 

 

Kommentarer (0):

Log ind for at læse og skrive kommentarer

her.