TUEN8.1-009201.jpg

Pensionsordningen indeholder også forsikringer, og ordningen, som du kan læse mere om her Mæglervirksomheden Willis Towers Watson rådgiver medlemmer og DKF om ordningen. 

Willis Towers Watson oplyser, at bestyrelsen i Danica Pension tirsdag aften endeligt vedtog, at Danica Pension og Danica Pensionsforsikring (tidligere SEB Pension) fusioneres med tilbagevirkende kraft fra 1. januar 2019.

Danica Pension sender alle DKF's medlemmer (evt. via e-Boks) flere informationer om fusionen samt en redegørelse fra Finanstilsynet. 

Wills Towers Watson fortæller, at der i forbindelse med overdragelsen ikke er ændringer af pensionsaftalens betingelser og vilkår, ligesom prisen for forsikringsdækningen fastholdes på det nuværende niveau. Du skal – som forsikret/medarbejder – derfor ikke gøre noget nu, og det har reelt heller ingen betydning for din pensionsaftale, da alle kontraktforhold på firmapensionsaftalen indtil videre fortsætter uforandret – i henhold til de tidligere aftaler, der er indgået. 

Der vil i løbet af 2019 ske en fusion af investeringsporteføljerne Danica Pension og SEB Pension.

Willis Towers Watson monitorerer fusionsprocessen for at sikre, at medlemmerne til stadighed har de bedst mulige vilkår og betingelser i pensionsaftalen, uagtet at den nu er placeret i Danica Pension.

Willis opstiller disse tre nøgleområder for pensionsordningen og betydningen af fusionen på disse områder:

Vilkår og betingelser

Fortsætter uforandret baseret på de aftaler, der blev indgået med SEB Pension. Det betyder, at skulle der være forskel mellem Danica Pensions vilkår/betingelser og de vilkår/betingelser, der blev aftalt med SEB Pension på din pensionsaftale, så er det de vilkår/betingelser, som du fik hos SEB Pension, der er gældende. Hvis Danica Pension på et senere tidspunkt ønsker at ’ensrette’ vilkår og betingelser i jeres aftale, skal det varsels i henhold til varslingsvilkårene i kontrakten.

Administrationsomkostninger og prisen for forsikringsdækningen
Fortsætter ligeledes uforandret. Eventuelle garantier på prisen for forsikringsdækningen fortsætter også helt uforandret.

Opsparing
Den største forandring kommer til at ske på opsparings- og investeringssiden. I andet halvår af 2018 er investeringsafdelingerne fra Danica Pension og SEB Pension flyttet sammen, og
der er udarbejdet en samlende fremtidig investeringsstrategi og skabt en proces for at gennemføre sammenlægningen af porteføljerne.

Det har medført, at begge porteføljer siden slutningen af 2018 følger samme taktiske beslutninger – altså hvis der for eksempel besluttes en overvægt af amerikanske aktier til fordel for europæiske aktier, så gennemføres beslutningen både for kunder i Danica Pension og Danica Pensionsforsikring (det tidligere SEB Pension).

Særligt om livscyklus: I januar 2019 startede omlægningen af de SEB Pension-kunder, som har deres opsparing placeret i livscyklusproduktet ’SEB Markedspension’. Kunderne vil få omlagt deres SEB investeringsprofil/ nedtrapningsprofil til en Danica Balance-profil. På nuværende tidspunkt er alle underliggende investeringsaktiver dog fortsat opdelt i en Danica Pensionportefølje og en SEB Pension-portefølje, men selve profilen følger nu samme automatiske nedtrapning af risikoen, når du nærmer dig folkepensionsalderen.

I juni 2019 (forventet) sammenlægges de to porteføljer, så livscyklusprodukterne er endeligt fusioneret. Den fremadrettede investeringsstrategi vil indeholde elementer fra både Danica Pension og SEB Pension. Det er forsøgt at tage det bedste fra begge strategier. De kunder, som har valgt at placere deres opsparing i produkterne SEB Traditionel og SEB Tidspension, vil
fortsætte i samme produkter. Men også her vil investeringsstrategien ændre sig fremadrettet.

Wills Towers Watson gør opmærksom på, at det juridisk er Danica Pension, der har ansvaret for pensionsaftalen.

> Hvis ovenstående giver anledning til spørgsmål, så medlemmer meget velkommen til at kontakte Willis Towers
Watson på telefon 88 13 92 82 hvor der vil sidde rådgivere klar til at hjælpe. Du kan også maile til  dk-pension@willistowerswatson.com -