De 4 foldere.jpg

Folderne informerer patienter om symptomer, diagnose og at skanning almindeligvis ikke er nødvendig for at stille diagnose. Den fortæller også om, hvad behandlingen består af hos kiropraktor, og fortæller om forventet diagnose, hvad man selv kan gøre og også, hvilke faretegn, der kræver akut handling. 

Bagsiden informerer om pakkeforløbet og kiropraktorens 6 år lange uddannelse. En tidslinje viser, at forløbet giver ret til særligt højt tilskud i op til et halvt år.

Folderne, som er en udgave 2, ligger online på Kiropraktorguide.dk og her på hjemmesiden, hvor de kan printes. Der er gjort lidt plads til, at klinikken kan påføre logo eller skrive navn på behandler eller andet nederst på bagsiden. 

Folderne kan rekvireres gratis ved at skrive antal og adresse til DKF.

Hvad er nyt i udgave 2?
I alle tre foldere er det nu fremhævet, at patienter i pakkeforløb kan få større tilskud i op til et halvt år efter opstart. Tidslinjen på bagsiden er redesignet.

Selvom 1044/1054/1063 hedder ’Afsluttende konsultation’, så husk, at patienten i op til ½ år efter forundersøgelsen kan modtage opfølgende behandling og træning i speciale 64’s ydelser med højt tilskud: 1065 og 3010/3011/3012. 

Husk også, at 1041, 1051 og 1061 kan du bruge til inklusion af patient, der allerede er i behandling, og udvikler tegn på rodtryk (OG det er billigere for patienten end fx 1036).

Folderen om nerverodspåvirkning i lænden hedder nu også 'Diskusprolaps og nerverodspåvirkning' ligesom nakkeprolapsfolderen hele tiden har heddet. Illustrationen af prolaps i lænden er desuden gjort mere detaljeret.

Hvordan kan jeg bruge folderne?
Brug dem, når du inkluderer patienter i pakkeforløb - læs her, hvad du kan sige. 

TIP: Skriv evt. dato for inklusion på patientfolderen ud for tiden 0 og brug tidslinjen til at illustrere
planen for patienten.

Læg også folderne i venteværelser, så patienterne selv bliver opmærksom på, at der er et pakkeforløb.

Få flere gode råd og en oversigt på flowchart over pakkeforløbene.

Forskere fra NIKKB har skrevet teksterne om det sygdomsfaglige.

Glem ikke børnefolderen
Husk, at du også kan rekvirere foldere om børn og kiropraktik, som er udarbejdet af Dansk Selskab for Kiropraktiks fokusgruppe for pædiatri og NIKKB.
Se den her