_H4A2582 copy.jpg

Ca 300 kiropraktorer sad bænket lørdag den 9. november kl. 10, da den åbne del af DKF’s generalforsamling blev åbnet af formand Lone Kousgaard Jørgensen.

_H4A2636 copy.jpg

Efter den åbne del om formiddagen blev det mere alvorligt efter frokost, hvor forsamlingen først genvalgte Eigil Lego Andersen som dirigent.

_H4A2561 copy.jpg
Dirrigent Eigil Lego Andersen.

Forsamlingen modtog derefter formandens mundtlige beretning - uden en eneste kommentar.

Den skriftlige beretning - Resultatrapport for 2018 og 2019 - kan du læse her

Du kan læse den mundtlige beretning her (NB. kun for DKF's medlemmer)

_H4A2567 copy.jpg

Rådsformand Anders Tromholt aflagde også sin mundtlige beretning, som ligeledes blev modtaget uden spørgsmål eller kommentarer. Rådets skriftlige beretning står at læse i resultatrapporten, som du kan finde link til ovenfor.

_H4A2618 copy.jpg
Anders Tromholt, formand for Dansk Kiropraktor Råd, aflagde sin mundtlige beretning.

Herefter var det tid til bestyrelsens tre forslag om ændringer af vedtægterne. De handler om hhv. Dansk kiropraktor Råd, kollektiv ophavsret og oprettelsen af en kontingentgruppe for ejere af klinikker uden overenskomst med regionerne. De tre forslag blev præsenteret og motiveret af næstformand Michael Christensen, og de blev alle vedtaget med overvældende stemmeflertal. Heller ikke her var der nogle kommentarer fra salen.

Du kan læse mere om vedtægtsændringerne i dagsordenen her

_H4A2657 copy.jpg

Som noget nyt blev regnskabet gennemgået af DKF’s revisor Bent Kofoed.

Han gav en underholdende og meget grundig indføring i såvel regnskabspraksis som aktiver og passiver. Her havde et enkelt medlem dog bemærket revisorens manglende underskrift på et af regnskaberne – hvilket var en fejl, der staks blev rådet bod på.

Anders Jørgensen fra bestyrelsen redegjorde efterfølgende for budgettet, og herefter blev regnskabet samt honorarforhøjelserne for bestyrelsen vedtaget uden yderligere debat.

_H4A2681 copy.jpg
DKF's revisor Bent Kofoed fra revisonsfirmaet Kreston CM gennemgik regnskaberne for de to år siden sidste generalforsamling.

Efter kaffen blev den formanden, bestyrelsen, rådet og den interne kritiske revisor genvalgt uden modkandidater. Slutteligt blev der åbnet op for punktet ’Eventuelt’, der dog medførte et par kommentarer fra salen.

_H4A2576 copy.jpg

Efter generalforsamlingen mødtes bestyrelsen og konstituerede sig. Heller ikke her var der nogle ændringer. Det betyder, at bestyrelsen også de næste 2 år har Michael Christensen som næsteformand.

Her kan du læse om den åbne del af generalforsamlingen, hvor kiropraktorer blev hyldet, og PLO-formand Christian Freitag holdt en veloplagt åbningstale

_H4A2641 copy.jpg
Michael Christensen fortsætter som næstformand. Her fremlægger han bestyrelsens forslag til ændringer af vedtægterne.