IMG_0490.jpg

Historisk møde med Sundhedsministeren

For første gang i nyere tid var Dansk Kiropraktor Forening inviteret indenfor i Sundhedsministeriet til et møde med sundhedsminister Ellen Trane Nørby (V). Det primære formål med mødet var en drøftelse af regereingen udspil til en sundhedsreform.

Mødet fandt sted tirsdag den 26. februar. Ialt 45 minutter var afsat til mødet - og tiden blev brugt.

Dansk Kiropraktor Forenings formand, Lone Kousgaard Jørgensen, havde en række emner med til ministeren:

- For det første synes jeg det var væsentligt at kvittere for et interessant og gennemarbejdet udspil der både nævner kiropraktorer og muskel-led-patienterne, fortæller formanden og fortsætter

- Men derudover ønskede jeg at drøfte netop muskel-led-patienterne i det danske sundhedsvæsen. Og jeg må sige at jeg mødte stor lydhørhed fra både ministeren og de deltagende embedsfolk.

Muskel-led patienterne i fokus

Dansk Kiropraktor Forening har gennem de sidste efterhånden mange år argumenteret for at muskel-led-patienter overses i sundhedsvæsenet – at de simpelt hen ikke er fine nok, sammenlignet med dødelige sygdomme.

- Det står klart at muskel-led patienterne med den ny sundhedsreform er rykket fra en position i periferien til at være et udpeget fokusområde. Det glæder mig meget. Det står også klart, at ministeren er opmærksom på at flytning af opgaver fra sekundærsektoren til primærsektoren naturligvis skal følges til dørs af penge, siger Lone Kousgaard Jørgensen.

Forhandlingerne om Sundhedsreformen mellem Folketingets partier fortsætter de næste uger.

Læs Dansk Kiropraktor Forenings brev som blev overdraget til ministeren under mødet