Økonomi beregning.jpg

Honorartabellerne med de gældende tabeller finder du her under vores sider om overenskomsten, og her på vores side om priser og tilskud under ’Behandling’, som er lavet til patienter. 

Løntaksterne er også reguleret pr. 1. oktober, hvilket du kan se under vores side om løn 

Lønnen er reguleret med en lønstigning på ca. 0,84 % for ansatte på statens område, dvs. for ansatte på universiteterne samt for turnuskandidater og kiropraktorer i privat praksis, som er ansat i henhold til DKF's standardansættelsesaftaler. 

For ansatte i regionerne er den reguleret med ca. 0,77%, og for ansatte i kommunerne er den reguleret med ca. 0,99%.