Teksten om undersøgelsen fra OK beskåret.jpg

OK17

Ok17: Husk undersøgelsen af omkostning og indtjening

Halvdelen af klinikkerne har endnu ikke indsendt skemaet og har fået en rykker fra revisorfirmaet Kreston,

Ejer du en klinik tilmeldt overenskomsten, og har du/I endnu ikke deltaget i undersøgelsen, der blev sendt ud i mail i maj/juni, så burde du have modtaget en mail revisionsfirmaet KRESTON, som har forlænget svarfristen til den 16. september. Fristen var 1. september.

OBS: Skemaet og evt. spørgsmål skal sendes til revisor Jeanette Larsen jl@krestoncm.dk 

Der er indgået aftale med RLTN om, at alle overenskomsttilmeldte klinikker er forpligtet til at deltage i en undersøgelse af omkostnings- og indtjeningsforholdene i kiropraktorpraksis for regnskabsåret 2018.

Undersøgelsen for 2018 er udformet efter samme model som tidligere omkostnings- og indtjeningsundersøgelser, hvilket giver mulighed for at sammenligne med resultaterne fra undersøgelserne i henholdsvis 2003, 2007, 2011 samt 2015.

Undersøgelsen bliver gennemført anonymt, og DKF får ikke kendskab til de enkelte klinikkers økonomiske forhold.

Resultatet, som forventes til oktober, viser overenskomstens parter, hvordan det er at drive kiropraktorvirksomhed under overenskomsten mellem DKF og RLTN.

Her finder du den sidst gennemførte undersøgelse, som er fra 2015.