Økonomi beregning.jpg

Privat ansattes kiropraktorer tjener i snit mere end sidste år, og de arbejder endda en smule mindre. Timelønnen er faldet en smule. 

Det viser DKF’s undersøgelse af løn- og ansættelsesforhold fra 2019, som halvdelen af de klinik-ansatte medlemmer har deltaget i. Undersøgelsen er baseret på ansattes løn i september måned 2019.

47.641 kr. inkl. pension tjener en kiropraktor ansat i en klinik. Lægger man indtægter fra andet kiropraktisk arbejde til, viser lønsedlen 51.647 kr. Det giver en gennemsnitligt timeløn på 400 kr. inkl. pension. I 2018 var timelønnen i snit 404, året før 402 kr.

Den viser også, at den gennemsnitlige arbejdstid er 30 timer om ugen - men det spænder over 7 timer som mindste ugentlige arbejdstid til 46 timer som højeste.

Undersøgelsen tegner et billede af forholdsvist store forskelle – efter køn og geografi.

Den gennemsnitlige timeløn for kvinder er 370 kr., for mænd 445 kr.

Ansatte i Region Midtjylland har i undersøgelsen den laveste timeløn, nemlig 370 kr. I Region Nordjylland er de ansattes timeløn 398 kr. Alle tal er inklusiv pension.

På sit møde den 18. december besluttede bestyrelsen, at de store forskelle skulle undersøges nærmere.

Den statistiske usikkerhed er relativ lille i undersøgelsen, da 88 af 234 medlemmer har afgivet oplysninger, hvilket svarer til svarprocent på 38. Sidste år var den 49.

Da det ikke vides, om besvarelserne er repræsentative i forhold til hele populationen, bør man være forsigtig med de klippefaste konklusioner om det generelle lønniveau. Fx vides det ikke, om der mangler flest svar fra de relativt højt- eller de relativt lavtlønnede medlemmer. Men det er primært nyuddannede kvinder, som har deltaget i undersøgelsen.

Kun 40,5% af respondenterne er mænd, og over halvdelen af alle besvarelserne er afgivet af kiropraktorer, der er dimitteret i 2015 eller senere. Omkring 55% af alle danske kiropraktorer er kvinder.

Geografisk fordeler besvarelserne sig meget godt efter, hvor de danske kiropraktorklinikker ligger. Der er flest besvarelser fra medlemmer ansat i Syddanmark, nemlig 27%. Der er færrest besvarelser fra den region, som har færrest kiropraktorer, nemlig Nordjylland, som blot 7% af respondenterne er ansat i.

13% af deltagerne i undersøgelsen er turnuskandidater, som oppebærer fast løn uden mulighed for provision.

29% er ansat på DKF’s kontrakt med standardvilkår, 48% er ansat på samme kontrakt, men med forbedrede vilkår. Kun 11% af deltagerne i undersøgelsen er ikke ansat på DKF’s anbefalede kontrakter. Se DKF's standardkontrakter her

Huge Consulting ApS har udarbejdet undersøgelsen, som DKF har fået foretaget siden 2013.

Find de gamle og den nye undersøgelser her

 

Om undersøgelsen
Undersøgelsen er tilrettelagt som en totaltælling, hvor alle DKF's medlemmer ansat i private kiropraktorklinikker er blevet inviteret til at deltage.

Mange ansatte i kiropraktorpraksis er ansat i stillinger med en ugentlig arbejdstid, der er mindre end 37 timer. Derfor har man valgt at inddele medlemmerne i 3 grupper afhængig af deres ugentlige arbejdstid:

  1. 25 timer/uge eller mindre
  2. 26-34 timer/uge
  3. 35 timer/uge eller mere.

I de tabeller, hvor månedslønnen præsenteres, er medlemmerne opdelt i ovenstående grupper.

Hovedresultater
De væsentligste hovedresultater for undersøgelsen af ansattes vilkår i privat praksis er følgende (2018-tal i parentes):

  • Den gennemsnitlige ugentlige arbejdstid i privat praksis var 30 (31) timer
  • Den gennemsnitlige bruttoløn i september måned (inkl. pension) i privat praksis var 47.641 (45.376) kr.
  • Den gennemsnitlige indtægt inkl. øvrige indtægter fra andet arbejde var 51.647 (49.368) kr.
  • Den gennemsnitlige bruttotimeløn var 400 (404) kr.

Kandidater, der var dimitteret i 2009 eller før havde en gennemsnitlig timeløn på 461 (500) kr., kandidater fra 2010-2014 havde en gennemsnitlig timeløn på 443 (427) kr. og kandidater fra 2015 eller senere havde en gennemsnitlig timeløn på 358 (337) kr.

Den gennemsnitlige timeløn for kvinder var 370 (368) kr. og for mænd 445 (473) kr.

Den gennemsnitlige timeløn varierer mellem lavest i Region Midtjylland på (381 i Region Midtjylland) og højest i Region Sjælland på 461 (506 kr. i Region Nordjylland).

Ansatte har i gennemsnit 3,6 (3) personalegoder.