baby  fødder og.jpg

I forlængelse af kommentar i Berlingske 6. juli 2019 har Dansk Kiropraktor Forening denne kommentar: 

Læger formidler desværre ikke hele sandheden om kiropraktisk behandling af børn

6. juli opridser Ida Donkin fra Læger Formidler i Berlingske hvorfor det er, hun ikke mener, at kiropraktorer skal behandle spædbørn. Desværre er Donkin enten ikke helt opdateret på forskning eller også overser hun den forskning der ikke passer ind i hendes kram.

Det er tankevækkende, at konklusionen i den artikel fra Cochrane som Ida Donkin selv linker til, faktisk siger at de børn der har fået manipulationsbehandling græd mindre OG at forbedringerne er klinisk signifikante i fem af de seks studier, artiklen bygger på. På den baggrund, kan det undre, at Donkin kan udlægge det som ”sundhedsvidenskaben er dybt uenige heri” [at kiropraktisk behandling kan hjælpe, hvis gråden skyldes problemer i bevægeapparatet].

Nåja, og at der ikke er blevet rapporteret bivirkninger eller skader. Men det får Læger Formidler og Ida Donkin ikke nævnt. Link til Cochrane: https://www.cochrane.org/CD004796/BEHAV_manipulative-therapies-for-infantile-colic

Eksperterne er dog enige om, at området bør undersøges bedre, og derfor har læger og kiropraktorer sammen gennemført et omfattende kontrolleret klinisk lodtrækningsforsøg i Danmark, der skal undersøge effekten af kiropraktisk behandling på spædbørnskolik. Dataindsamlingen er netop afsluttet og resultaterne vil kunne danne baggrund for evidensbaseret oplysning til forældrene.

Det er til gengæld rigtigt, at mange spædbørn besøger en kiropraktor i løbet af deres første leveår. Gråd er en af årsagerne, men mange oplever også at deres barn ikke kan sove om dagen eller har et skævt baghoved. Mange af disse børn har naturligvis allerede været ved lægen. Og er blevet sendt hjem med et budskab om at vente fordi det går over

Heldigvis vælger disse forældre at besøge en autoriseret og højtuddannet sundhedsperson - en kiropraktor – som undersøger barnet grundigt og måske behandler det. Hvis altså undersøgelsen viser, at barnet fejler noget med bevægeapparatet – ellers sender kiropraktorerne jo barnet tilbage til egen læge.

Med hensyn til bivirkninger viste en gennemgang af klagesager fra både Danmark og Norge, at der ingen klager var over kiropraktik til børn under 18 år fra 2004 til 2012. Eller sagt på en anden måde: tusindvis af børn er blevet undersøgt og behandlet og ingen af dem er kommet til skade.

Alligevel vil Læger Formidler fratage børn muligheden for at blive undersøgt og få en fuldstændig ukompliceret og ufarlig behandling.

Lone Kousgaard Jørgensen, Formand Dansk Kiropraktor Forening

--

Oprindelig artikel:

I alt besøgte ca. 375.000 danskere en kiropraktor i 2018 - det er rekord og svarer til, at ca. 6½% af hele Danmarks befolkning besøgte en kiropraktor. Langt de fleste af patienterne er i den såkaldt arbejdsduelige alder – dvs. ml 25 og 65 år, men andelen af især de alleryngste patienter er kraftigt stigende.

- Mere end 21% af de nyfødte besøger en kiropraktor i sit første leveår. Oftest skyldes besøget, at barnet græder meget eller ikke udvikler sig motorisk på den forventede måde. Hvis gråden skyldes problemer med bevægeapparatet, kan en kiropraktor som regel hjælpe, siger Lone Kousgaard Jørgensen, formand i Dansk Kiropraktor forening.

Brugerbetaling står i vejen for lavtlønnede
Antallet af danskere, der går til kiropraktor er steget med næsten 20% i løbet af de sidste 12 år, men det er primært borgere i de øvre socialklasser, og dem med arbejde, der konsulterer kiropraktorer.

 -Det er min bekymring, at de borgere, der har mest brug for vores hjælp, står ude på gaden uden mulighed for at betale for behandling, de faktisk har brug for. Det samme gælder desværre også de børn, hvis forældre ikke har midlerne til at betale for behandling, siger Lone Kousgaard Jørgensen, formand for Dansk Kiropraktor Forening.

Fakta

Pr. 1. januar 2019 var der 61.733 0-årige i Danmark.

I 2018 besøgte 13.063 af disse en kiropraktor. Det svarer til en andel på 21,2%.

Kilde: Danmarks Statistik

Kiropraktorer har en 5-årig uddannelse fra Syddansk Universitet plus en 1-årig supplerende uddannelse i en klinik. De undersøger, diagnosticerer og behandler mennesker med smerter og nedsat funktion i kroppens muskler og led. Kiropraktorer er en del af sundhedsvæsenet med autorisation fra Styrelsen for Patientsikkerhed de samarbejder med læger og andre behandlere, ligesom der er ansat fysioterapeuter og massører i mange kiropraktorklinikker. 

Læs mere


 

Kommentarer (1):

Log ind for at læse og skrive kommentarer

her.