baby  fødder og.jpg

I alt besøgte ca. 375.000 danskere en kiropraktor i 2018 - det er rekord og svarer til, at ca. 6½% af hele Danmarks befolkning besøgte en kiropraktor. Langt de fleste af patienterne er i den såkaldt arbejdsduelige alder – dvs. ml 25 og 65 år, men andelen af især de alleryngste patienter er kraftigt stigende.

- Mere end 21% af de nyfødte besøger en kiropraktor i sit første leveår. Oftest skyldes besøget, at barnet græder meget eller ikke udvikler sig motorisk på den forventede måde. Hvis gråden skyldes problemer med bevægeapparatet, kan en kiropraktor som regel hjælpe, siger Lone Kousgaard Jørgensen, formand i Dansk Kiropraktor forening.

Brugerbetaling står i vejen for lavtlønnede
Antallet af danskere, der går til kiropraktor er steget med næsten 20% i løbet af de sidste 12 år, men det er primært borgere i de øvre socialklasser, og dem med arbejde, der konsulterer kiropraktorer.

 -Det er min bekymring, at de borgere, der har mest brug for vores hjælp, står ude på gaden uden mulighed for at betale for behandling, de faktisk har brug for. Det samme gælder desværre også de børn, hvis forældre ikke har midlerne til at betale for behandling, siger Lone Kousgaard Jørgensen, formand for Dansk Kiropraktor Forening.

Fakta

Pr. 1. januar 2019 var der 61.733 0-årige i Danmark.

I 2018 besøgte 13.063 af disse en kiropraktor. Det svarer til en andel på 21,2%.

Kilde: Danmarks Statistik

Kiropraktorer har en 5-årig uddannelse fra Syddansk Universitet plus en 1-årig supplerende uddannelse i en klinik. De undersøger, diagnosticerer og behandler mennesker med smerter og nedsat funktion i kroppens muskler og led. Kiropraktorer er en del af sundhedsvæsenet med autorisation fra Styrelsen for Patientsikkerhed de samarbejder med læger og andre behandlere, ligesom der er ansat fysioterapeuter og massører i mange kiropraktorklinikker. 

Læs mere


 

Kommentarer (1):

Log ind for at læse og skrive kommentarer

her.