Regler nye.jpg

Den nye ferielov træder først i kraft den 1. september 2020. Men der er i perioden fra 1. januar 2019 og frem, sat gang i overgangen fra den gamle til den nye ferielov.

Det er dog vigtigt at understrege, at for ferie optjent til afvikling i indeværende ferieår (1.5.19-30.4.20) er der ikke nogle ændringer.

På grund af flere spørgsmål vedrørende afregning af feriemidler optjent i indefrysningsperioden (1.9.19-31.8.20) kommer her reglerne om det praktiske ved afregning af midlerne:

Feriegodtgørelse
For medarbejdere ansat på ferie med feriegodtgørelse vil Feriekonto afregne de indefrosne midler for perioden 1.9.19-31.8.20. Arbejdsgiver skal således afregne på normal vis.

Ferie med løn
For medarbejdere ansat med ferie med løn skal arbejdsgiver vælge imellem at beholde midlerne for indefrysningsperioden i virksomheden frem til medarbejderen forlader arbejdsmarkedet. Virksomheden skal også sikre samme forretning af midlerne, som den den offentlige fond sikrer. Alternativt skal arbejdsgiver indbetale pengene til Fonden, som så administrerer og forrenter midlerne indtil medarbejderen forlader arbejdsmarkedet.

Fælles for begge situationer
I begge tilfælde skal arbejdsgiver senest den 31. 12.2020 opgøre og indberette de optjente indefrysnings-midler til Fonden.

Læs mere om optjening og afvikling i overgangsperioden her på vores sider om ferieregler