Kiro0319_Pyramide_2000px.jpg

Der er mere end en uge til, at bestyrelsen og rådet skal senest skal melde ud, hvilke personer de indstiller. Det er nemlig senest den 12. oktober. 

I sidste uge kunne vi melde ud, at alle i både bestyrelsen og rådet genopstiller. Nu offentliggør listerne, som viser, hvem der er tale om.

Senest den 26. oktober kan medlemmer, der ønsker at stille op til enten bestyrelsen eller rådet, meddele deres kandidatur via mail til DKF's sekretariat.

Kandidater til Dansk Kiropraktor Forenings bestyrelseLone Kousgaard Jørgensen – 47 år (genvalg)
Formandskandidat til DKF's bestyrelse

Beskæftigelse
Klinikejer – Kiropraktorerne Kongevej i Sønderborg
Uddannelse
Cand.manu. fra Klinisk Biomekanik, Syddansk Universitet, 2002
Kiropraktorpolitiske aktiviteter
Formand for DKF siden 2013. Medlem af DKF’s bestyrelse siden 2008 og næstformand fra 2011 – 2013.
Blev formand for DKF’s Amtsforening i Sønderjyllands Amt i 2005, og var formand for KKF Syddanmark fra 2006 til 2008.
Ledende kiropraktor i regionens samarbejdsudvalg fra 2006 – 2011.
Privat
Bor i Nybøl med mand og 3 børn. Løber og vinterbader i fritiden.
Mærkesager
Jeg vil gerne have, at alle ved, hvad en kiropraktor er, og kender til alle de kompetencer, vi har. Jeg er overbevist om, at det styrker vores position og øger tilliden til os som gruppe. Det gælder både blandt andre faggrupper, politikere og patienter. Det er mit mål som formand at sætte fokus på kiropraktik og bevægeapparatslidelser, samt at lede en bestyrelse, der vil kæmpe for at nå målene i vores målsætningsprogram, Rygraden i det danske samfund.
Jeg trives med formandshvervet og glæder mig til arbejdet med at få kiropraktorerne i endnu mere i spil i sundhedsreformen, efter vi har fået en ny regering.
Derudover sker der bare rigtigt meget på den internationale scene, som vi bliver nødt til at følge og trække i vores retning.Michael Christensen – 39 år (genvalg)
Kandidat til DKF's bestyrelse

Beskæftigelse
Klinikejer siden 2008 - Kiropraktisk Klinik Silkeborg ApS
Uddannelse
Cand. manu. Klinisk Biomekanik, Syddansk Universitet, 2007.
Kiropraktorpolitiske aktiviteter
Medlem af DKF’s bestyrelse siden 2013, fungerende næstformand siden 2015.
Bestyrelsesmedlem i KKF Midtjylland i perioden 2009-2015.
Jeg deltog i forhandlingerne om OK´17 og i de efterfølgende implementeringsroadshows. Desuden er jeg bestyrelsesmedlem i NIKKB og i denne egenskab også bestyrelsesmedlem i ECCRE (European Centre for Chiropractic Research Excellence)
Jeg er DKF-repræsentant i Landssamarbejdsudvalget (LSU) og i Kiropraktorfonden.
Ansvarlig for kontakten med DKF's Klinikejerudvalg og leder aktuelt DKF's arbejdsgruppe om fortsat modernisering af foreningens vedtægter.
Privat
Jeg er bosiddende i Silkeborg – gift med Lisbet Due og sammen har vi 2 fantastiske børn, Nanna og Ditlev, på henholdsvis 8 og 6 år. Ved siden af det daglige arbejde på klinikken, en travl og dedikeret kalender i DKF-regi samt diverse netværksinteresser i nærområdet sætter jeg stor pris på al den tid, jeg kan nyde sammen med min familie og gode venner, og forsøger desuden, så vidt tiden tillader det, at opretholde en generelt fysisk aktiv hverdag.
Mærkesager
Ansvar! En periode på 6 år i bestyrelsen, seneste 4 år som næstformand, har medført et langt større overblik og forståelse for de mange forskelligrettede politiske dagsordener, der er på sundhedsområdet og i mellem de forskellige sundhedprofessioner. Det er især blevet tydeligt, at forskning, dokumentation og ikke mindst en utrolig høj faglighed er standarder der er med til at gøre en forskel for os. Jeg mener, vi skal fortsætte med at forske, efteruddanne os og dygtiggøre os. Vi skal tage ansvar på det sundhedsprofessionelle-, det sundhedspolitiske- samt det samfundspolitiskeområde. Vi skal igennem god faglig og saglig dokumentation stadfæste vores position i det danske sundhedsvæsen som værende af højeste specialistniveau på det muskuloskeletale område.
Jeg mener, det er vigtigt, at vi som professionel stand står sammen for at højne kendskabet til kiropraktik generelt, samt kontinuerligt styrke vores uddannelse og kompetencer, det lade sig være på den nationale såvel som den internationale arena.Anders Jørgensen - 47 år (genvalg)

Kandidat til DKF's bestyrelse

Beskæftigelse
Ansat hos Kiropraktorerne Frederiksberg.
Uddannelse
Cand. manu. fra Klinisk Biomekanik, Syddansk Universitet, 2008.
Ba.Scient fra Roskilde UniversitetsCenter.
Kiropraktorpolitiske aktiviteter
Medlem af DKF’s bestyrelse siden 2010 og siden 2011 bestyrelsens økonomiansvarlige. Igennem årene har jeg beskæftiget mig med efteruddannelse og uddannelse i internationalt perspektiv. Jeg har været med til at udvikle DKF's etikdokument i 2013 og har tidligere også beskæftiget mig med bl.a. kontakten til studentermiljøet, kommunikation med læger og relancering af KIROPRAKTOREN. Senest har jeg særligt været beskæftiget med efteruddannelse og områder i det nære sundhedsvæsen.
Privat
Bor på Østerbro med Susanne, Sarah (17), Emilie (6) og Johannes (4).
Mærkesager
Vores varemærke er- og skal være kvalitet. Det er kvaliteten, der skaber vores navn og bliver husket og genfortalt, men det er dokumentationen, der giver noget at tale om og giver gennemslagskraft. Dette gælder både overfor vores patienter og overfor kolleger i den øvrige sundhedsvæsen. Dette sikrer vi først og fremmest med god (efter)uddannelse og forskning.
Vi er stadig så lille en flok, at vi kan flytte os sammen. Sammenholdet giver resultater og adskiller os fra mange andre professioner. Det er det der sætter os i stand til troværdigt og samlet at byde ind på fremtidens opgaver i sundhedsvæsenet.
Vi er fortsat en faggruppe, der skal kæmpe for vores placering, og hvis vi ikke hele tiden bevæger os fremad og viser vores værd, bliver vi overhalet. Vi skal bruge vores sammenhold til at komme de øvrige grupper i sundhedsvæsenet i møde som samlet stand. Vores succes vil afhænge af vores evne og mod til at forstå de andre i praksissektoren og at vise dem vores værd på deres bane. I Europa bliver samarbejdet om politik og økonomi stærkere. Det kan og skal vi ikke isolere os fra. Vi skal derimod bruge vores føreposition proaktivt og insistere på at motiverer og påvirke den europæiske og internationale kiropraktorscene i vores retning.Christina Nielsen – 42 år (genvalg)
Kandidat til DKF's bestyrelse

Beskæftigelse
Klinikejer - Kiropraktorhuset Roar i Roskilde sammen med Claus Dam Nielsen, Karin Moesgaard Jensen og Peter Kryger Baggesen.
Uddannelse
Cand.manu. fra Klinisk Biomekanik, Syddansk Universitet, 2006
Master of Public health, MPH, Københavns universitet 2012
Kiropraktorpolitiske aktiviteter
Medlem af DKF's bestyrelse siden 2017
Suppleant i bestyrelsen i KKF Region Sjælland
Tidl. medlem af bestyrelsen i KKF Region Hovedstaden
Tidl. næstformand i bestyrelsen i KKF Region Sjælland
Privat
Gift med kiropraktor Claus Dam Nielsen, 2 børn og bor i Lejre
Mærkesager
Mine fokuspunkter i bestyrelsesarbejdet:
1. Arbejdet for at vi i fællesskab står stærkt i forhold til de udfordringer og krav vi konstant møder i det danske sundhedsvæsen. Vi skal være en naturlig medspiller i det danske sundhedsvæsen med de kompetencer vi har og bruge den rolle til det bedste for patienter.
2. Jeg har en stor interesse i det socialkiropraktiske samarbejde, og har i den forrige valgperiode arbejdet hårdt på, at få samlet trådene og få startet nogle projekter op. Det er et svært arbejde, men vi har fået os nogle erfaringer, og jeg er klar på at arbejde videre med, at vi som kiropraktorer også har en rolle at spille i forhold til nogle af samfundets svageste borgere.
3. Vi skal være flere kiropraktorer. Som det er nu, er vi for få til at få den indflydelse i det øvrige samfund, som vi har kompetencer til. Jeg vil gerne arbejde på, at flere gennemfører kiropraktoruddannelsen, og at vi ser på muligheder for udvidelse af de uddannelsestilbud, der eksisterer.Janni Lee Bang Brodersen – 39 år (genvalg)
Kandidat til DKF's bestyrelse

Beskæftigelse
Databeskyttelsesrådgiver (DPO) ved Socialstyrelsen.
Ekstern lektor på Syddansk Universitet.
Konsulent ved Kiropraktorerne Ringsted.
Surveyor ved IKAS.
Uddannelse
Kiropraktor, Cand.manu., Syddansk Universitet, 2005.
Master i Kvalitet og Ledelse i Social- og Sundhedssektoren, MPQM, 2014.
Stud. jur. (deltid), 2018
Kiropraktorfagpolitiske aktiviteter
Medlem af DKF's bestyrelse siden 2015.
Medlem af DKF’s Turnusudvalg siden 2009.
Medlem af Dansk Kiropraktor Råd 2013-15.
Medlem af DKF's kvalitetsudvalg siden dets oprettelse i 2012.
Privat
Bor i Odense med mand og to drenge på 7 og 10 år. I min fritid dyrker jeg karate på motionsplan.
Mærkesager
Jeg drømmer om et samfund, hvor ingen skal være begrænset af smerter, der kunne have været undgået! Hvor alle har mulighed for at leve op til deres genetiske potentiale lige meget, om man er en 21-årig fodboldspiller eller en 52-årig leddegigtpatient. Hvor kiropraktorerne i kraft af vores stærke faglighed er førstevalget for patienter og samarbejdspartnere, når det drejer sig om lidelser i bevægeapparatet.
Jeg drømmer om en profession, der fortsat udvikler sig evidensbaseret - med respekt for den kiropraktortradition, der har været med til at bringe faget, til hvor vi er i dag.
Jeg værdsætter en forening, hvor alle bakker op om at fremme udbredelsen af faget - uanset, om man er klinikejer, ansat, har overenskomst eller arbejder som forsker. Jeg mener, at en bestyrelses opgave i en faglig forening som vores - er, at tjene medlemmernes interesser - ikke kun på den korte bane, men også sikre, at rammerne og vilkårene på længere sigt kan rumme professionens og samfundets udvikling. Jeg ved, at medlemmerne i en sådan forening hver dag går på arbejde og skaber små mirakler for deres patienter. Resten af samfundet skal bare også vide, at vi er her!
Skulle foreningens medlemmer finde mig værdig til endnu en runde i bestyrelsen, stiller jeg mig gerne til rådighed.Pernille Popp - 44 år (genvalg)
Kandidat til DKF's bestyrelse

Beskæftigelse
Kiropraktor på Rygmedicin, Rygcenter Syddanmark, Sygehus Lillebælt siden 2009. Teamleder for 10 ansatte i lokalteam Sønderborg.
Har også 8 års erfaring fra primærsektor.
Siden efteråret 2018 ansat i uddannelsesstilling som specialkiropraktor.
Uddannelse
Cand.manu. fra Klinisk Biomekanik, Syddansk Universitet, 2003
Kiropraktorpolitiske aktiviteter
Medlem af DKF's bestyrelse siden 2017. Primære ansvarsområde er offentligt ansatte samt forskning.
Tidl. TR-suppleant og TR for kiropraktorerne på Sygehus Lillebælt siden 2015. Har gennemgået hele AC’s TR uddannelsesrække.
Tidl medlem i udvalget for offentligt ansatte og herigennem deltaget i arbejdsgruppen omkring vedtægtsændringer.
Deltaget i DKF's politiske sommerseminar og senest kurset “Den kompetente fagpolitikker” med DKF.
Privat
Bor naturskønt i Sønderborg med mand, 3 børn og hund.
Mærkesager
Jeg brænder for, at hele det danske sundhedssystem og befolkningen får kendskab til, hvor dygtig og veluddannet en faggruppe vi er - både i primær- og sekundærsektor. Jeg vil arbejde for fortsat at styrke uddannelse og udbygge vores viden gennem kvalificeret forskning og så mener jeg, vi skal være bedre til at forstå og udnytte hinandens kompetencer for at få mere indflydelse i fremtidens Danmark.Jacob Toft Vestergaard 36 år (genvalg)

Kandidat til DKF's bestyrelse

Beskæftigelse
Ansat hos Vejgaard Kiropraktisk Klinik
Uddannelse
Cand.manu. fra Klinisk Biomekanik, Syddansk Universitet, 2011
Kiropraktorpolitiske aktiviteter
Næstformand studienævn for klinisk biomekanik 2009-2011
Medlem af bestyrelsen for KKF Hovedstaden 2012-2015
Medlem aftagerpanel for klinisk biomekanik årstal 2011-
Medlem af DKF's kvalitetsudvalg 2012-2016
Medlem af styregruppen for Evidensbaseret praksis fokusgruppe under DSK 2017-
Medlem af DKF's bestyrelse 2017-
Privat
Bor i Hadsund med kiropraktor Susanne Bach og 2 bonusbørn
Mærkesager
Uddannelse
Uddannelse er fundamentet for vores professions udvikling og det er vigtigt vi har en uddannelse som kontinuerligt kan levere kompetente og dygtige kiropraktorer til den danske sundhedssektor. Der er brug for dem. Det er også vigtigt at vi understøtter et godt og stærkt studiemiljø, så de studerende kan dyrke og udvikle et fællesskab som de kan bære med sig ind i deres professionelle karrierer.
Kvalitet
Vi har i forvejen en profession som både i primærsektoren, sekundærsektoren og indenfor forskningen, leverer utrolig høj kvalitet. Det skal vi blive ved med og vi skal gå forrest når det handler om nye initiativer. Men vi skal sørge for at alle er med. Vi skal sørge for at kvalitet står for noget, noget vi kan tage ejerskab i og som vi kan mærke skaber værdi for vores fag.
Engagerede medlemmer
Jeg oplever vores forening og dens medlemmer som værende særdeles aktive og engagerede i både vores interne forhold og eksterne. Jeg oplever vi bliver bedre til at lytte til hinanden, inddrage hinanden både på tværs af landsdele og sektorer, men vi kan gøre mere. Medlemmerne er vores hjerteblod og hvis vi skal blive ved med at have engagerede medlemmer, skal vi ikke bare lytte og inddrage, men vi skal sørge for at medlemmer får ejerskab i det foreningen foretager sig. Det tror jeg på bl.a. skal opnås gennem gennemsigtighed, kommunikation og medlemsinteraktion.Kandidater til Dansk Kiropraktor Råds bestyrelse


Anders Tromholt – 52 år (genvalg)

Formandskandidat til Dansk Kiropraktor Råd

Beskæftigelse
Klinikejer – Kiropraktisk Klinik i Hadsten siden 2000
Tidligere ekstern lektor og censor på Syddansk Universitet.
Uddannelse
DC fra AECC, 1993.
Postgraduat diplomuddannelse i neurologi, 1997.
Kiropraktorfagpolitiske aktiviteter
Medlem af DKF’s Turnusudvalg.
Medlem af DKR siden 2002.
Privat
Bor i Hadsten, gift med Pia Tromholt. 2 børn på 20 og 18 år.Nis Alnor – 56 år (genvalg)
Kandidat til Dansk Kiropraktor Råd

Beskæftigelse
Klinikejer: Kiropraktisk Klinik i Slagelse (100%) og Falck Healthcare (5%)
Uddannelse
Palmer College of Chiropractic
Student i 1983 fra Herlufsholm Kostskole
Kiropraktorfagpolitiske aktiviteter
Medlem af Dansk Kiropraktor Råd siden 2001, rådsformand fra 2005 til 2013, hvor han fratrådte som formand, men fortsatte som medlem.
Medlem af samarbejdsudvalget i Vestsjællands Amt, i dag Region Sjælland.
Formand for arbejdsgruppe for udarbejdelse af etiske retningslinjer for kiropraktorer, nedsat af Dansk Kiropraktor Forening.
Medforfatter på forløbsprogram for patienter med rygproblemer i Region Sjælland.
Medforfatter på praksisplan for kiropraktorer i Region Sjælland.
2012: Deltager i tværfaglig arbejdsgruppe-audit for patienter med lænderygproblemer i Region Sjælland under ledelse af APO Danmark.
2014/2015: Praksisplan for kiropraktorer i Region Sjælland.
2015: Tværfaglig arbejdsgruppe, revidering af forløbsprogram for patienter med rygsmerter i Region Sjælland.
2016: Medforfatter af revidering af forløbsprogram for patienter med rygproblemer i Region Sjælland
2017: Deltager som fagspecialist i arbejdsgruppen på www.helbredsprofilen.dk omkring ryglidelser, behandling og hvad man selv kan gøre.
2018: Medlem af akkrediteringsnævnet IKAS
2019: Medlem af arbejdsgruppe til udarbejdelse af praksisplan Region Sjælland
Privat:
Gift siden 1995 med Linda, der er optometrist og arbejder med salg at lupbriller til tandlæger og dyrlæger samt specialkonsulent hos Johnson og Johnson. Bor i Lellinge ved Køge. Har tre børn: Cecilie på 29, der er audiologiassistent på Køge Sygehus, Peter på 24 år, der læser negot på SDU, og endelig Emma på 19 år, som læser tysk på Københavns Universitet
Tue Secher Jensen – 46 år (genvalg)

Kandidat til Dansk Kiropraktor Råd

Beskæftigelse
Røntgen og Skanning - Diagnostisk Center, Regionshospitalet Silkeborg, Institut for Klinisk Medicin, Aarhus Universitet og Nordisk Institut for Kiropraktik og Klinisk Biomekanik

Uddannelse
Cand.manu. fra klinisk biomekanik, Syddansk Universitet, 2002.
Ph.d.-grad fra Syddansk Universitet i 2009.
Kiropraktorfagpolitiske aktiviteter
Medlem af Dansk Kiropraktor Råd siden 2005.
Formand for arbejdsgruppe for udarbejdelse af ”Kliniske retningslinjer for billeddiagnostiske undersøgelser af bevægeapparatet” i 2011-13.
Medlem af Udvalget for offentligt ansatte 
Privat
Bosiddende i Middelfart.Kenneth Ramsby - 49 år (genvalg)
Kandidat til Dansk Kiropraktor Råd

Beskæftigelse
Klinikejer – Fønix Kiropraktisk Klinik, Erritsø, Fredericia
Uddannelse
Cand.manu. fra Klinisk Biomekanik, Syddansk Universitet, 1999.
Reserveofficer i Forsvaret.
Kiropraktorfagpolitiske aktiviteter
Sekretær i DKR.
Privat
Landmand på Fyn, gift med Gitte og far til 2 skolebørn.John Petri Petersen – 57 år (genvalg)
Kandidat til Dansk Kiropraktor Råd

Beskæftigelse
Klinikejer – Kiropraktisk Klinik i Hadsund.
Uddannelse
DC fra Palmer College of Chiropractic.
Kiropraktorpolitiske aktiviteter
Medlem af DKR.
Medlem af KKF-bestyrelsen Region Nordjylland
Tidl. Medlem af DKFs bestyrelseSusan
ne Brogaard Krogh – 43 år (genvalg)
Kandidat til suppleant i Dansk Kiropraktor Råd

Beskæftigelse
Kiropraktor på Radiologisk afdeling og rygmedicinsk afsnit, Regionshospitalet Silkeborg.
Uddannelse
Cand.manu. fra Klinisk Biomekanik, Syddansk Universitet, 2004.
Kiropraktorpolitiske aktiviteter
TR-suppleant i forbindelse med min ansættelse på Rygcenter Syddanmark fra 2013-2015.
Privat
Bor i Århus med mand og 3 børn.Frank Føns Jensen – 63 år (genvalg)
Kandidat til suppleant i Dansk Kiropraktor Råd

Beskæftigelse
Klinikejer - Kiropraktorhuset i Næstved.
Uddannelse
DC fra Palmer College of Chiropractic, 1984.
Uddannet akupunktør.
Kiropraktorfagpolitiske aktiviteter
Tidligere formand for kiropraktorerne i amtsforeningen Storstrøms Amt.
Tidligere medlem af DKF’s bestyrelse og DKF- kasserer i samme 6 år.
Privat
Bor i Præstø. Gift og 2 voksne børn.

 

Læs alt om årsmødet, som generalforsamlingen er del af, her