Økonomi beregning.jpg

Til generalforsamlingen i november foreslog bestyrelsen at oprette en ny kontingentgruppe for ejere af klinikker uden overenskomst med regionerne - og at de skulle betale lidt lavere kontingent end ejere af klinikker med overenskomst. Og den var forsamlingen helt med på. Forslaget blev vedtaget med overvældende flertal ligesom i øvrigt de to andre af bestyrelsens forslag, som du kan læse om her.


Den nye kontingentgruppe gælder fra 1. januar 2020, og kontingentet for gruppen er 17.200 kr. om året, hvilket er det samme beløb som privatansatte medlemmer, der ikke ejer klinik, betaler.

For alle andre medlemsgrupper er kontingenterne i 2020 og 2021 iuændrede i forhold til de to foregående år – se dem her. 

Sekretariatet er i gang med at gøre klar til opkrævning af kontingenterne i det nye år, og skal nu vide, hvem gruppen omfatter.

Derfor: Er du ejer eller medejer af klinik uden ydernummer, men ikke sikker på, at vi ved besked om det eller har de rigtige oplysninger om dig og klinikken, så skriv til dkf@danskkiropraktorforening.dk

Vær opmærksom på, at du kun er del af den nye kontingentgruppe, hvis du ikke også samtidigt er ejer eller medejer af en klinik, som er tilmeldt overenskomsten.

Grunden til, at bestyrelsen foreslog et dels særskilt, dels lavere kontingent for ejere uden overenskomst, er, at denne gruppe nok har samme fordel af foreningens (politiske) arbejde for professionen som alle øvrige medlemmer, men har andre driftsmæssige udfordringer. Et særskilt og lavere kontingent kan tage højde for dette. 

Gruppen kaldes også for ”ikke-ydere”, et navn, som kan give nogle lidt pudsige associationer. Forklaringen er, at regionerne har bygget sin terminologi op om, at sundhedspersoner yder behandlinger for det offentlige sundhedsvæsen, når man har en klinik, der er tilmeldt overenskomsten. Det bliver så forkortet til, at man kalder det for ”ydere” og ”ikke-ydere”. På sundhed.dk hedder det med og uden tilskud.

Pt. er gruppen af medlemmer, som ejer klinikker uden overenskomst med regionerne, omkring 25 personer.