IMG_1472.jpeg

Kredsenes generalforsamlinger handler ikke kun om politik. De er også en mulighed for at følge med i, hvad der foregår i regionen og i din kreds. Alle de fem generalforsamlinger begynder med en middag, så det er også en hyggelig og social begivenhed, man ikke bør gå glip af.

Endelig er det en glimrende forberedelse af DKF's store generalforsamling i november - for repræsentanter formand Lone Kousgaard og næstformand Michael Christensen holder oplæg, hvor de løfter sløret detaljerne i deres forslag om at justere i Dansk Kiropraktor Råds funktion og opgaver.

Desuden fortæller de om deres indledende tanker kravene, de vil stille i forhandlingerne om en ny overenskomst næste år.

Næsten 60 var til generalforsamling i KKF Midtjylland i Silkeborg onsdag aften. Dagen efter i Nordjylland var det omkring 20, men det er også godt halvdelen af dén kreds' kiropraktorer. I sidste uge deltog cirka  40 i generalforsamlingen, som KKF Sjælland holdt om onsdagen i Slagelse. På tirsdag og onsdag er det Syddanmarks og Hovedstadens tur. 

Formand står for at fortælle om forhandlinger om en ny overenskomst, der går i gang umiddelbart efter årsskiftet med henblik på at træde i kraft 1. oktober 2020. Forhandlingerne er blevet udsat et halvt år.

Michael Christensen, som er næstformand, fortæller om arbejdet med at modernisere den del af vedtægterne, der handler om Dansk kiropraktor Råd. Alt sammen ud fra et ønske om at justere rådets kompetencer, så alle medlemmers retssikkerhed iagttages og rådets kernekompetencer bringes mere i spil, der hvor de er bedst anvendt.

Det endelige forslag til vedtægtsændringer drøftes på bestyrelsens næste møde 23. oktober med henblik på fremlæggelse på generalforsamlingen 9. november i Horsens.

Hvordan fordeler DKF's medlemmer sig?
  • 497 i Syddanmark
  • 188 i Hovedstaden
  • 152 i Midtjylland
  • 96 i Sjælland
  • 46 i Nordjylland