Plan udvikling mand ved tavle.jpg

Det er Region Hovedstadens råd for forskning i praksissektoren, der inviterer til det gratis kursus, som man skal tilmelde sig til senest 1. november.


Målgruppe:

  • Forskningsinteresserede klinikere og sundhedsprofessionelle der arbejder i praksissektoren i Region Hovedstaden.
  • For dig der har begrænset viden om de indledende forskningstrin
  • For dig der mangler hjælp til at omsætte din forskningside til en projektbeskrivelse
  • Du kan deltage på kurserne ”Fra ide til projekt 1” og ”Fra ide til projekt 2” uafhængigt af hinanden.

Udbytte:
Forskningsforberedende kursus der kombinerer undervisning og deltagerinvolvering. Du medbringer et praksisnært forskningsspørgsmål, som du arbejder med på dagen. I processen får du mulighed for at blive mere afklaret ift.:

  • Hvordan du indkredser dit forskningsspørgsmål
  • Hvilke metoder der egner sig til at besvare dit forskningsspørgsmål?
  • Hvordan du skriver en projektbeskrivelse
  • Information om faglige miljøer og vejledning

Undervisere:
Ansatte ved Forskningsenheden for Almen Medicin og Almen Praksis. For nærmere detaljer se under program.

Tid & sted:
Kurset afholdes torsdag d. 21. november på
Center for Sundhed og Samfund
Københavns Universitet
Øster Farimagsgade 5 1353 København K.
Bygning 5, Lokale 5.0.22. Se kort over området nedenfor.

Pris:
Kurset er gratis

Antal deltagere:
25 deltagere efter først til mølle princippet

Tilmelding til:
Forskningskoordinator Mette Kristence Jensen på mail: mette.kristence@sund.ku.dk
S.U. d. 1. november

PROGRAM

13:00-13:15   Ankomst og check ind

13:15-13:25   Velkomst
v. Mette Kristence Jensen, cand.soc., fysioterapeut og forskningskoordinator for Praksissektorens Forskningsråd

13:25-13:35   Præsentationsrunde

13:35-14:35   Præsentation af PICO-modellen med tomandsøvelse
v. Ole Olsen, seniorforsker og statistiker

13:45-14:35   Kaffepause

14:50-15:50   Brug af kvantitative/kvalitative metoder
v. Gritt Overbeck, post doc og projektleder

15:45-16:15   Hvilke metoder besvarer dit forskningsspørgsmål?
Gruppearbejde

16:15-17:15   Hvordan laver jeg en projektbeskrivelse?
v. John Sahl Andersen, formand for PF, prakt. læge, lektor, ph.d.

17:15-17:25   Hvor går man hen - fagligt miljø/vejleder
v. John Sahl Andersen

17:25-18:00   Afrunding, vin og networking