Afkrydning.jpg

108 klinikker er har nu haft besøg af IKAS' surveyorer i det overenskomstaftalte akkreditering af de danske kiropraktorklinikker.

86 af disse er nu færdigbehandlet af akkrediteringsnævnet. Blot to klinikker er akkrediteret med bemærkninger, mens resten er akkrediteret uden bemærkninger.

Der er ingen slinger i tidsplanen og det går fint, meddeler IKAS. 

Typiske fund er:

  • 44 tilfælde, hvor der ikke kunne redegøres fyldestgørende for korrekt patientidentifikation.
  • 29 tilfælde, hvor behandlingsplanen og de forventede resultater af behandlingen ikke fremgik af patientjournalen.
  • 28 tilfælde, hvor der enten ikke følges op på manglende prøvesvar, eller ikke kunne fremvises en retningslinje for opfølgning på prøvesvar.
  • 26 tilfælde, hvor der ikke kunne redegøres fyldestgørende for hvordan klinikken hindre uretmæssig adgang til personoplysninger ved at anvende personlige passwords etc. Der er blandt andet set eksempler på fælles login og manglende krav om password ved skift af bruger i journalsystemet.
  • 23 tilfælde, hvor indsamlingen af patientoplevelser ikke er igangsat eller først lige er startet og der derfor ikke er fulgt op på resultaterne af indsamlingen.
  • 19 tilfælde af manglende rengøring af behandlingsrum på alle brugsdage samt 19 tilfælde, hvor der ikke kunne redegøres fyldestgørende for håndhygiejne.