FNKS bestyrelse 1920.jpg

Formanden var i år ikke på valg, da Foreningen af Nordiske KiropraktorStuderende (FNKS) holdt generalforsamling i starten af april. Det var til gengæld andre poster, fx kassereren, og her blev Mette Gregersen blev genvalgt for de næste to år.

Den nye bestyrelse har allerede holdt sit første møde og fordelt ansvarsposter, fortæller Kristine Ruby, som har ansvar for kontakten til DKF.

FNKS-bestyrelsen består af:

  • Jack Starche, formand (ikke på valg)
  • Emma Blom Engelsholm, næstformand (genvalgt)
  • Mette Gregersen, kasserer, (genvalgt)
  • Trine Kaa Stæhr, (genvalgt)
  • Kristine Ruby, DKF-kontaktperson (genvalgt)
  • Inge Strøh Hvidkær, PR (nyvalgt)
  • Asger Teichert Mortensen, NIKKB-kontaktperson (nyvalgt)

Suppleanter:

  • Mikkel Møller Christensen, 7. semester (træder ud af bestyrelsen)
  • Nanna Winther, 11. semester (træder ud af bestyrelsen)

På billedet ses forrest fra venstre Jack Starche, Emma Blom Engelsholm, Kristine Ruby og Mette Gregersen. Bagerst fra venstre står Mikkel Møller Christensen, Asger Teichert Mortensen, Inge Hvidkær og Trine Kaa Stæhr. Nanna Winther mangler på billedet.

"Emilie Melgaard har efter 3 års bestyrelsesarbejde valgt at stoppe. Hun har gjort en rigtig stor indsats og bidraget til, at foreningen har haft en positiv udvikling. Kristian Engquist har efter 2 år valg at stoppe, da han skal ud og rejse jorden rundt lige om lidt," siger Kristine Ruby og fortæller om de tre ændringer, forsamlingen vedtog.

"Den første ændring rykker FNKS' regnskabsår og dermed også bestyrelsens virkeår, så det følger kalender-året. Dette fordi det giver bestyrelsen bedre mulighed for at arbejde med udformning af strategi og rent faktisk at kunne nå at arbejde med den nye strategi, inden arbejdet bliver lagt ned pga. den 2,5 måneder lange sommerferie, som det sker nu," fortæller hun. 

Det nye regnskabsår løber derfor nu fra 1. februar til 31. januar, og generalforsamlingen skal holdes mellem de sidste 14 dage af februar og første 14 dage af marts. 

"Forsamlingen vedtog også, at bestyrelsen fremover er forpligtiget til at stille med en ny bestyrelse ved generalforsamlingen. Dette afspejler den praksis vi allerede kører, og er derfor bare kommet ned på skrift, "fortæller Kristine Ruby. 

"Den sidste vedtægtsændring går på at udvide prøvemedlemsskabet fra 1. modul til 1. semester. Således håber vi, de nye studerende kan nå at opleve flere arrangementer i løbet af prøvemedlemsskabet, og dermed et større incitament til at melde sig endegyldigt ind i FNKS," slutter Kristine Ruby, som læser på 6. semester af sin uddannelse.

 

 

Kommentarer (0):

Log ind for at læse og skrive kommentarer

her.