Redigeret 4813.jpg

Cand.jur. Louise Holm Sommer er DKF’s nye chefjurist efter Birgitte Gram Blendstrup, som vendte tilbage til sin tidligere stilling i Sundhedsministeriet i november.

Cand.scient.anth. Christina Munk Eriksen er ny konsulent og efterfølger Peter Madsen, som skiftede til et job hos Danske Regioner i oktober.

Hvilke opgaver har de nye medarbejdere?
Kontakter du DKF for at få hjælp med noget, der handler om ansættelse, klinikdrift, overenskomsten eller lovstof, er det Louise, du - oftest - vil skulle have fat i.

Helt overordnet er det hendes opgave at varetage foreningens interesser med ”sundhedsjuridiske briller”. Udover at rådgive om ansættelsesforhold og ”klinikjura” indebærer det at medvirke til fortsat udvikling af kiropraktorområdet som en integreret del af sundhedsvæsenet. Det betyder samarbejde med offentlige myndigheder, regionerne, faglige organisationer og kiropraktorstandens egne miljøer, men også med private aktører som fx forsikringsselskaber.


Louise Holm Sommer, DKF's nye jurist, har ansættelsesret som spidskompetence. Som del af sin introduktion til kiropraktorerne besøger hun - sammen med den nye konsulent - en klinik i næste uge. 

Louise Holm Sommer er 47 år og uddannet jurist fra Københavns Universitet i 1999. Hun har ansættelsesret som spidskompetence og kommer fra en stilling som jurist i HK Handel. Tidligere har hun været ansat i både Dansk Erhverv og Dansk Detail samt i Konstruktørforeningen.

Louise har tidligere arbejdet med rådgivning af virksomheder og medarbejdere samt forhandling af fagretlige sager, herunder også overenskomstforhandlinger, og dette inden for en række overenskomstområder. Derudover har hun erfaring med organisationsarbejde i forhold til blandt andet uddannelses- og arbejdsmarkedspolitik, sekretariatsbetjening, samarbejde med myndigheder, organisationer, virksomheder og andre relevante interessenter.

Når Louise ikke er på arbejde, bruger hun tiden sammen med sin teenagedatter, står på ski med hende og er meget gerne aktiv med blandt andet volleyball/beach volleyball.


DKF's nye konsulent Christina Munk Eriksen har tovholderopgaver inden for bl.a. den i gangværende akkreditering af kiropraktorklinikker. Hun deltager i IKAS' kursus for nordjyske klinikker 24. januar som del af sit introduktionsforløb. 

Christina Munk Eriksen er DKF’s nye konsulent. Hun er uddannet antropolog fra Københavns Universitet i sommeren 2018, hvor hun afsluttede med et speciale i forbyggende indsatser over for udsatte familier udarbejdet under Departement for Sundhed, Grønland.

Hun kommer fra en ansættelse i den antropologiske konsulentvirksomhed Gemeinschaft, hvor hun blandt andet har siddet med projekter for Ældre- og handicapforvaltningen i Aalborg Kommune, Teknik- og Miljøforvaltningen i Københavns Kommune og HOFOR.

Christina er jysk tilflytter i København, hvor hun bor med sin mand og 1-årige søn. Hun bruger gerne fritiden sammen med andre – herunder familie, venner, bogklub og madklub.

I første omgang overtager Christina de opgaver, der blev varetaget af Peter Madsen. Det er tovholderopgaver og sagsbehandling inden for bl.a. uddannelse og kvalitets-, forsknings og overenskomstområdet.

DKF byder Louise og Christina varmt velkommen og glæder sig til samarbejdet.

DKF's sekretariat består af i alt syv medarbejdere - en direktør, en kommunikationschef, en chefjurist, to konsulenter og to sekretærer.