helen.jpg

”Hej, du taler med Helen…"

Sådan vil det snart kunne lyde i telefonen, for hvis du ringer til DKF, vil det være Helen og ikke Pia, der mest tager telefonen.

Pia Ravn, der ellers er den første person, man møder ved henvendelser til DKF, er pt. længerevarende sygemeldt, så på mandag 2. september starter Helen Porter i DKF’s sekretariat i et tre måneders vikariat.

Helen er nyuddannet cand.mag. i historie og har ved siden af studiet arbejdet som koordinator og projektmedarbejder, især på events, fx festivaler som Talk Town, Roskilde Festival, Stella Polaris, men også hos DR, hvor hun producerede kulturarrangementer i forbindelse med ”Historiens År”.

Alle de erfaringer kvalificerer Helen til  at arbejde med de praktiske og koordinerende opgaver i forbindelse med Årsmødet 2019, DKF’s deltagelse på Lægedage udover de ”sædvanlige opgaver” med at servicere bestyrelse, formand, direktør og resten af sekretariatet samt ikke mindst medlemmer på telefon og mailen.

Det sundhedsvidenskabelige har Helen Porter også været i berøring med. Hun har været projektmedarbejder på Det Biovidenskabelige Fakultet på Københavns Universitet, og hendes speciale handlede om lægefaglige beskrivelser af menstruation.

DKF glæder sig til at byde Helen velkommen på mandag.