8LKPps7ETJWiPFCbhpKzHw_thumb_22a6.jpg

Efter en engageret indsats på 9 år er kiropraktor Jonas Loft stoppet som praksiskonsulent i Region Hovedstaden 1. januar. Cecilie Deleurang Testern, som til daglig praktiserer i Ørestad Kiropraktik og Sundhed, har overtaget hans stilling. Ved siden af klinik-arbejdet er Cecilie Testern også aktiv i Dansk Selskab for Kiropraktiks fokusgruppe for evidensbaseret praksis.

”Kontrakten er underskrevet, og den anden praksiskonsulent, Marianne, og jeg er så småt begyndt på opgavefordelingen. Jeg kommer nok til at sidde med de fleste af Jonas' tidligere opgaver, som jeg skal mødes med ham om,” fortæller kiropraktor Cecilie Testern, som er uddannet fra Syddansk Universitet i 2015.

Under sit studie gennemførte Cecilie Testern universitets prægraduate forskeruddannelse med et projekt, som bragte hende til University of Melbourne. 

Jonas Loft.jpg
Jonas Loft har været kiropraktorpraksis-konsulent i Hovedstaden i 9 år. Sammen med Jacob West driver han WestLoft Kiropraktorerne, som han nu kan hellige sig på fuldtid igen. Foto fra Store Praksisdag i 2017.

Cecilie Testern har allerede været på sin første udadvendte opgave som praksiskonsulent:

”Det er 4 timer om ugen, de næste 3 år, og den første opgave var at repræsentere kiropraktorerne til Store Praksisdag, der er en fagdag for læger og klinikpersonale i almen praksis. Primært talte vi om prolapspakker,” fortæller hun.

De to praksiskonsulenter har holdt deres første møde, og Cecilie Testern fortæller, at de i 2019 fokuserer på følgende emner: patienten som aktiv part i eget forløb, epikriser og pakkeforløb, regionens billeddiagnostiske situation og kvalitetsudvikling, herunder nationale kliniske retningslinier og kliniske vejledninger. Det vil kræve forskellige former for tiltag som informationsmøder, undervisning, databearbejdning og andet, som Marianne Andreasen og hende skal lægge sig fast på.  

Hvad er en praksiskonsulent?
En praksiskonsulent er ansat af regionen til at arbejde med kvalitetsudvikling og implementering af praksisplanen, som er den plan, hver region laver for hvert fagområde. Opgaverne har rod i kiropraktor-overenskomsten mellem regionerne og DKF.

I Region Hovedstaden skal praksiskonsulenten bidrage til den monofaglige kvalitetsudvikling indenfor kiropraktik samt til at styrke det tværsektorielle og det tværfaglige samarbejde i sundhedssektoren i Region Hovedstaden.

Region Hovedstaden er den eneste region, der har to praksiskonsulenter på kiropraktorområdet, og Region Sjælland og Nordjylland har slet ingen. I Syddanmark er Mikael Busse praksiskonsulent. I Midtjylland er Jeppe Mathiesen. 

Her på Sundhed.dk finder du Region Hovedstadens kiropraktor-sider, hvor du kan læse praksisplanen, nyheder, administration, projekter og meget mere.'

 


Sådan så det ud, da Cecilie Testern offentliggjorde på sin Snapchat, at hendes nye job var i hus.