_H4A0891.JPG

Det var faktisk i sommer, hun overtog Marianne Andreasens stilling, den 15. juli. Hun er ligesom Hovedstadens anden praksiskonsulent Cecilie Testern ansat til 4 timer om ugen de næste 3 år.

- Lige nu er jeg mest ved at komme ind i de forskellige opgaver og finde ud af hvordan strukturen er omkring møder m.m. i regionen. Ellers bliver et af mine fokusområder patientsikkerhed, forklarer Trine Palludan.

Til daglig arbejder Trine Palludan hos Kiropraktorerne Frederiksberg. Og så sidder hun i bestyrelsen i Dansk Selskab for Kiropraktik (DSK), og hun er aktiv i styregruppen bag selskabets fokusgruppe for pædiatri.

- Via vores ansættelse har vi en vigtig position som talerør for kiropraktorer til og fra regionen. Dette vil vi selvfølgelig gerne udnytte bedst muligt på standens vegne inden for de rammer regionen og overenskomsten sætter, siger Trine Palludan.

- Marianne og Jonas sad som praksiskonsulenter i Region Hovedstaden i ca. 10 år, så vi og særligt mig skal lige nå at falde til i rollen for at vide, hvilke muligheder vi har. Jeg ved, der arbejdes på et kommuneprojekt. Det håber vi at kunne løfte sløret for inden længe. Ellers vil vi fortsætte arbejdet med at få flere Erfa-grupper op og køre, og så vil jeg komme til at have fokus på patientsikkerhed, da jeg skal være patientsikkerhedskoordinator. Aktuelt er jeg i gang med med at føre statistik for utilsigtede hendelser, så der over tid lettere kan komme et overblik over fællestræk i anmeldelserne, forklarer hun. 

De to praksiskons Reg H beskåret.jpg
Cecilie Testern (tv) og Trine Palludan (th) er praksiskonsulenter i Region Hovedstaden. De har i løbet af året afløst Marianne Andreasen og Jonas Loft. Her er de på Lægedage i Bella Center, hvor de hjælp til med at bemande DKF's stand: Foto: Helen Porter

Ud over at have fokus på at hjælpe regionens kiropraktorer med at få flere patienter inkluderet i pakkeforløb og huske de obligatoriske billeddiagnostiske epikriser, så fortsætter de to praksiskonsulenter også arbejdet med etablere erfagrupper.

Både regionen og Kiropraktorkredsen Hovedstaden har afsat penge til, at grupperne kan holde møder, så man kan betale bespisning og mindre gave til eksempelvis foredragsholdere. Cecilie Testern og Trine Palludan opfordrer Hovedstadens kiropraktorer til at kontakte dem, hvis man enten vil med i en gruppe eller vil starte en ny gruppe op. 

Her er kontaktoplysningerne på de to:

Cecilie Testern, Cecilie.testern@regionh.dk

Trine Palludan, trine.palludan@regionh.dk