mette frederiksen.jpeg

Vi får en socialdemokratisk mindretalsregering under ledelse af Mette Frederiksen. Det står klart efter nattens aftale om en politisk forståelse ml. Socialdemokratiet, Radikale Venstre, SF og Enhedslisten.

Ministre udpeges inden udgangen af uge 26.

I forhold til sundhedsområdet er der aftalt følgende prioriteter:

  • At regionerne videreføres, så der sikres et fortsat decentralt sundhedsvæsen med afgørende regional indflydelse og medbestemmelse.
  • At kvaliteten og forebyggelsen i sundhedsvæsenet styrkes og at forholdene for patienter, herunder vilkårene for fødende, forbedres.
  • At der uddannes og ansættes mere sundhedsfagligt personale, og at arbejdsforholdene forbedres, så der bliver mere tid til omsorg i sundhedsvæsenet. Samtidig skal det sikres, at medarbejdernes kompetencer udnyttes bedst muligt.
  • At der skabes en større sammenhæng og et bedre samarbejde mellem praktiserende læger, kommuner og regioner.
  • At der iværksættes en målrettet indsats for at sikre flere praktiserende læger i hele landet.
  • At der nedsættes et behandlingsråd, der skal være med til at afdække uretfærdig forskelsbehandling af patientgrupper i sundhedsvæsenet og skabe et bedre grundlag for de politiske beslutning er om fremtidige investeringer i sundhedsvæsenet.
  • At der tages initiativer med henblik på at skabe større lighed i sundhedsvæsenet.
  • At der tages initiativer med henblik på at sikre at færre ryger, særligt at færre unge begynder at ryge. Som led heri hæves afgifterne på tobak.
  • At der udarbejdes en status på kvalitetsfondsbyggerierne.

Kommentarer (0):

Log ind for at læse og skrive kommentarer

her.