_H4A1291.JPG

Det er hele den siddende bestyrelse der genopstiller på generalforsamlingen i Horsens den 9. november. Det stod klart på Dansk Kiropraktor Forenings bestyrelsesmøde den 25. september, hvor netop det kommende årsmøde var i fokus. Det varer nemlig ikke længe førend DKF's medlemmer vil modtage den formelle invitation til den politiske del af arrangementet i postkassen.

Den faglige del af årsmødet – en mini faglig kongres- er allerede offentliggjort. Du kan læse mere og tilmelde dig årsmødet og de faglige kurser her: https://www.danskkiropraktorforening.dk/gf/

Dansk Kiropraktor Råd har ligeledes oplyst, at formand og samtlige rådsmedlemmer og suppleanter genopstiller, dog med en enkelt ombytning. De fulde lister for både for DKF og for DKR offentliggøres senest den 12. oktober.

Derudover drøftede bestyrelsen bl.a. temaerne for de kommende overenskomstforhandlinger og naturligvis forslaget til ændring af Dansk Kiropraktor Råds vedtægter.

I de kommende uger vil formanden og næstformanden besøge de respektive kredsforeningers egene generalforsamlinger rundt i landet. De øvrige bestyrelsesmedlemmer deltager i deres kredsforeningsmøderne i deres respektive kredse.