_H4A1115 copy.jpg

Den 18. december mødtes bestyrelsen for sidste gang i 2019 – og for første gang siden det konstituerende møde umiddelbart efter generalforsamlingen.

På programmet var først og fremmest en drøftelse af strategi- og handlingsplanen for det kommende års arbejde. Elementerne i strategi- og handlingsplanen lægger sig naturligvis tæt op ad delmålene i målprogrammet.

Blandt det kommende års initiativer kan særligt nævnes en relancering af Kiropraktorguide. Planerne for dette projekt vil blive udfoldet i det nye år.

Derudover drøftede bestyrelsen de kommende overenskomstforhandlinger samt evalueringen af årsmødet.

Bestyrelsen mødes igen den 31. januar til det årlige bestyrelsesseminar.