Studerende øver i færdighedslab Ilab på klinisk biomekanik 2014 - af Hanne Loop.jpg

På uddannelsen i Klinisk Biomekanik har de over en lang periode arbejdet hårdt og målrettet på at få indrettet det nye og større færdighedslaboratorium (iLab) - og nu står det klart. 

Det har plads til ca. 65 studerende og er opgraderet med teknisk udstyr, nye brikse, flere fantomer og skeletter - og samtidig har de studerende fået adgang til et lækkert fælles studieområde, som ligger lige uden for lokalet.

Studieledelsen inviterer alle interesserede til indvielsen:

Onsdag d. 4. december 2019 kl. 15.00-16.00.

Adressen er:
Videnbyen (3. sal),
Cortex Park 26,
5230 Odense M.

Du vil blive vist rundt, og universitetet byder på et let traktement.

Tilmelding på dette linksenest mandag d. 2. december 2019.

 

Vi ser frem til at se så mange som muligt på dagen.