Pakkeforløbene.jpg

Pakkeforløbene til nerverodspåvirkning og spinalstenose anslås at være relevant for 15.000 danskere årligt. Tallene fra første kvartal ser lovende ud, men der er brug for, at flere kiropraktorer får inkluderet patienter med disse lidelser i forløb.

I 2018 blev kun omtrent 10.000 patienter inkluderet. Tallene fra første kvartal i ’19 viser, at 3376 patienter er inkluderet indtil videre. Det er flere end første kvartal i 2018, men blot med 112 patienter mere.

I august vil vi have tallene for andet kvartal af 2019. Vi forventer, at se en kraftig stigning, da der siden april/maj er sket flere tiltag, der kan sikre en mere systematisk inklusion af patienter ude i klinikkerne.

Senest har DKF lanceret dette flowchart med gode råd på bagsiden – find det her

De fem kredse (KKF’er) har gjort flere tiltag for at sikre, at flere patienter med de pågældende lidelser inkluderes i de relevante forløb, fx taget kontakt til klinikker, der endnu ikke har fået taget hul på pakkeforløbene. 13. juni holdt KKF Hovedstaden møde om implementering.

Tallene er omkring to måneder om at nå frem til DKF. De bliver samlet sammen fra de fem regioner af Danske Regioner, som bearbejder tallene inden de bliver sendt til DKF.

64 1kv.png
Diagrammet viser antal af patienter opstartet i et pakkeforløb i 1. kvartal 2018 (blå) og tilsvarende i 2019 (rød).