Løber på strand.jpg

I forbindelse med Danicas overtagelse af SEB har Danica haft en række udfordringer med at overflytte DKF-medlemmerne til Danica. Langt de fleste DKF-medlemmer er i dag flyttet over til Danica uden problemer, men der resterer fortsat en gruppe medlemmer, hvor Danica fortsat har administrative udfordringer med overførslen. Det drejer sig om ca. 70 pensionsordninger – nyoprettelser, ændringer og/eller tilføjelser til eksisterende ordninger – der alle skal håndholdes i gennem implementering hos Danica.

Danica erkender udfordringerne, og har meldt til Willis og DKF, at arbejder målrettet på at få alle DKF-medlemmer på plads hurtigst muligt. I den forbindelse er det også vigtigt at fremhæve, at alle pensionsordninger med indbetalinger og forsikringsdækninger naturligvis er gældende.

DKF’s pensionsordning gælder alle medlemmer, på nær studentermedlemmer og medlemmer i udlandet. Klinikejere er forpligtede til at tilmelde deres ansatte. Ordningen er i dag placeret hos Danica, der i 2018 opkøbte SEB, hvor ordningen før var placeret.