Sundhedsvæsen skrivebord læge kiro.jpg

Som følge af ny lov fører Styrelsen for Patientsikkerhed et nyt, risikobaseret tilsyn med alle behandlingssteder i sundhedsvæsenet, og i år er turen kommet til kiropraktorerne. 

Tilsynet fokuserer på hovedpinepatienter, patienter med lændesmerter med udstråling til underekstremiteter og patienter med behov for akut-hjælp. 

De første klinikker er varslet og får besøg af styrelsen i de kommende uger. Personerne, der udfører tilsynsbesøgene har netop været på heldagsseminar om kiropraktik, så de er klædt på til opgaven. DKF's repræsentant i arbejdsgruppen, der har udviklet målepunkterne, Janni Bang, var blandt underviserne.

Styrelsen kan ikke på forhånd sige noget om, hvor mange af de 300 registrerede kiropraktor-behandlingssteder, der vil få tilsyn. Man vurderer løbende behovet undervejs, som tilsynene finder sted. I løbet af disse år forventer styrelsen, at det er omkring 10% af samtlige behandlingssteder i hele sundhedsvæsenet, der også tæller bosteder og asylcentre, hvor næsten 100% vil få tilsyn. 

Denne første omgang af planlagte tilsyn skal så at sige etablere en bassline. Derfor er de udvalgte kiropraktor-behandlingssteder primært tilfældigt udvalgte.

Tilsynet foretages efter målepunkter og refleksionspunkter, som styrelsen netop har lanceret for at øge fokus på læring. Kiropraktorer har deltaget i udvikling af målepunkterne.

Er man udtaget til tilsyn, kan måle- og refleksionspunkterne bruges som en køreplan til forberedelsen.

Her er måle- og refleksionspunkterne (scroll ned til 'kiropraktorområdet')

Et målepunkt omhandler instruktion og tilsyn med visitation, og Janni Bang har udarbejdet et udkast til, hvordan en instruks kan udformes. Som udgangspunkt er der ikke krav om, at der skal forelægge en skriftlig instruks, og målepunktet kontrolleres af styrelsen ved interview. Det kan dog anbefales, at have en skriftlig instruks, idet det er nemmere at påvise, hvad personalet er blevet instrueret i.

Styrelsen har holdt tre infomøder for kiropraktorer i januar. De var meget velbesøgte, oplyser styrelsens repræsentanter. Her kan man læse slideshowet fra møderne

Læs mere om tilsynet her hos styrelsen fx kan du læse et interview med et bosted, der fortæller, hvordan de oplevede at have tilsyn.

Man kan også læse rapporter om, hvordan det er gået med tilsynene på de andre områder, fx almen praksis, som havde tilsyn sidste år.

Her finder du vores side om tilsynet.