Røntgen-skelet.jpg

Der er kommet et nyt regelsæt for røntgenanlæg – reglerne gælder også kiropraktorer. Hør mere på roadshows rundt om i landet i maj.

Lovgivningen inden for det billeddiagnostiske område reguleres af Sundhedsstyrelsen og har ikke været ændret siden 1998, og KirPACS i dens nuværende form er designet til at understøtte dette regelsæt.

Som vi har skrevet ud om flere gange i blad og nyheder, er der siden februar 2018 kommet nye regler, hvoraf tre er relevante for kiropraktorerne:

  • Lov om ioniserende stråling og strålebeskyttelse (strålebeskyttelsesloven)
  • Bekendtgørelse om ioniserende stråling og strålebeskyttelse
  • Bekendtgørelse om brug af strålingsgeneratorer

Her på denne side hos NIKKB kan du finde nyheder om de nye regler 

I forhold til anvendelse af røntgen til diagnostisk brug, så stiller de nye bekendtgørelser nye krav til bl.a. måling og registrering af patientdoser, billedkvalitet og personalets kompetencer.

Derfor vil NIKKB og DKF på et møde i hver region præsentere konsekvenserne af nye regler og hvilken betydning det får for dig.

Roadshowet starter kl. 19:00 og forventes at vare til kl. 21:00.

Du vil møde repræsentanter fra NIKKB´s Røntgenenhed og DKF’s formand, Lone Kousgaard Jørgensen.


Datoerne fordeler sig således - er man forhindret i den ene kreds, er man velkommen i en anden:

- KKF Sjælland: 7/5
- KKF Hovedstaden: 8/5
- KKF Syddanmark: 9/5
- KKF Midtjylland: 14/5 
- KKF Nordjylland: 15/5

Præcise tidspunkter og steder bliver annonceret i invitationen fra din KKF.

Tilmelding sker på NIKKB´s hjemmeside

 

Vi glæder os til at komme ud til jer i regionerne igen.

 

 

 

Kommentarer (0):

Log ind for at læse og skrive kommentarer

her.