23365065_ml.jpg

Alle kiropraktorer, praktiserende læger og fysioterapeuter i Region Syddanmark er inviteret til at deltage. Takker man ja til det gratis tilbud, deltager man 2 uger i den tværsektorielle audit og i  en efterfølgende kursuseftermiddag på rygcentret i marts. 

Samtidigt med registreringen i primærsektoren pågår et tværsektorielt forløb, hvor klinikere på Rygcenter Syddanmark på tilsvarende måde registrerer deres patienter. Derved opnås en omfattende viden om rygpatienters forløb i primærsektoren og overgangene til og fra sekundærsektoren. 

Resultaterne er på den måde med til at informere Region Syddanmarks rygforløbsprogram, der skal revideres i løbet af 2020.

Tilmelding foregår efter først-til-mølleprincippet. Fristen er 11. oktober. Der er plads til hhv. 80 praktiserende læger, 80 kiropraktorer og 80 fysioterapeuter. Tilmeld dig her - brug koden apo - eller læs videre for mere info.

Hvordan foregår auditten?

  • Ultimo oktober eller primo november modtager du/din praksis en kuvert med registreringsskemaer og en vejledning, som angiver hvordan og hvor længe, der skal registreres (2 uger for kiropraktorers vedkommende).
  • Det er meget nemt at registrere - det varer mindre end 1 minut pr. patient.
  • Skemaerne returneres til APO’s sekretariat, som dels udarbejder en rapport over de samlede resultater, dels dit individuelle resultat.

Kursus

  • Der afholdes to ens opfølgningskurser på Rygcenter Syddanmark i Middelfart
  • Her kan deltagende klinikere diskutere resultaterne af auditten, netværke og åbne op for nye samarbejdsmuligheder.
  • Vælg mellem: Tirsdag den 3. marts eller tirsdag den 10. marts kl. 15.00-20.00

Hvad kan denne audit give dig og din praksis?
• En detaljeret beskrivelse af dine patienter sammenlignet med de andre deltageres patienter.
• En unik mulighed for at netværke og indgå samarbejde med praktiserende læger og fysioterapeuter
• Seneste, opdaterede viden om håndtering af lænderygssmerter
• Mulighed for at informere og kvalificere den forestående revision af Region Syddanmarks Rygforløbsprogram
• Mulighed for at forbedre kvaliteten i det tværfaglige og tværsektorielle behandlingsforløb for patienter med lænderygssmerter

Pris
Deltagelse i audit og kursusdagen er gratis. Projektet er finansieret af KEU Region Syd og Rygcenter Syddanmark.

Tilmelding
Hurtigst muligt og senest den 11. oktober på APO’s tilmeldingshjemmeside:
www.apo-audit.dk Brug koden apo ved tilmelding.

For yderligere information kontakt
Praksiskonsulent for kiropraktik Mikael Busse
mikael.busse@rsyd.dk - 50 90 73 19

- eller APO’s sekretariat på apo@health.sdu.dk eller 65 50 30 26

Læs mere her i invitationen