hovedpine.jpg

Cirka hver 3. dansker har på et eller andet tidspunkt i livet søgt hjælp for sin hovedpine i primær praksis. Hovedpine er ikke kun problematisk for den enkelte patient, men i høj grad en tung samfundsøkonomisk belastning, da hovedpine udgør ca. 20% af det samlede sygefravær på det danske arbejdsmarked. Migræne alene koster årligt ca. 1,6 mia. kr. i behandling og tabt arbejdsfortjeneste.

Tallene kommer fra forordet i ny klinisk vejledning om hovedpine, der skal sikre god faglig kvalitet, når kiropraktorer undersøger, diagnosticerer og behandler patienter med hovedpine.

Vejledningen er udarbejdet af kiropraktorernes faglige selskab, Dansk Selskab for Kiropraktik, i Fokusgruppen for evidensbaseret praksis.

Igennem de sidste 1,5 år har arbejdet med at udvikle kliniske vejledninger for kiropraktoromådet stået på, og nu er den første altså klar. Den kan downloades her og er sendt til alle færdigtuddannede medlemmer af DKF i uge 43.

”Arbejdet er sket gennem workshops sammen med frivillige engagerede kiropraktorer. Formålet med at lave fagspecifikke kliniske vejledninger til de danske kiropraktorer er blandt andet at vedligeholde og øge kvaliteten i praksis,” udtaler selskabets formand Line Press Sørensen.

Kiropraktorerne har siddet sammen og søgt efter eksisterende viden på området, samt diskuteret sig frem til løsninger, hvor ikke var andet viden at læne sig op ad.

”DSK´s bestyrelse vil gerne benytte lejligheden til at takke alle de kiropraktorer, der har været og er, engageret i processen, særligt studieleder, lektor, ph.d. Henrik Hein Lauridsen, der har været pennefører på den nye vejledning” siger Line Press Sørensen.

I vejledningen kan kiropraktoren finde støtte til at, hvordan han/hun skal undersøge, diagnosticere og behandle patienter med spændingshovedpine, cervikogen hovedpine, migræne, medicinoverforbrugshovedpine, klyngehovedpine, Trigeminusneuralgi og sekundære hovedpineformer. Kiropraktorer kan også læse om prognose, bivirkninger og viderehenvisning.

For en måneds tid siden udgav Sundhedsstyrelsen anbefalinger om, hvordan læger og andre sundhedspersoner, sagsbehandlere og andre bør samarbejde om borgere, der lider af kroniske hovedpinetyper – læs her 

Selskabet arbejder på at udgive flere vejledninger de kommende år. Den næste i rækken handler om undersøgelse og behandling af spædbørn i kiropraktorpraksis. Andre områder er lænderyg, traumatiske nakkesmerter, nakke, brystryg, skulder og hofter.