Tog transport.jpg

Studerende fra sundhedvidenskabelige uddannelser over hele landet stod til at miste deres ret til refusion af transportudgifter ved klinikophold, som kan kræve forholdsvis lang pendling.

Universiteterne bakkede dem op, og nu har regeringen netop bebudet, at man vil sikre hjemmelen, så universiteterne fortsat kan dække omkostningerne, skriver Altinget i dag torsdag den 28. marts.

Dekanerne protesterede
Hidtil har universiteterne betalt for de studerendes transport og i nogle tilfælde logi, når de var i klinikophold. Men en henvendelse fra Uddannelses- og Forskningsministeriet førte sidste år til, at studerende selv blev stillet i udsigt at betale.

Ministeriet gjorde universiteterne opmærksomme på, at der ikke var hjemmel i loven til at betale for de studerendes transport.

Det fik dekanerne ved de fire medicinske fakulteter til at skrive et fælles brev til uddannelses- og forskningsminister Tommy Ahlers (V) og sundhedsminister Ellen Trane Nørby (V).

Universiteterne udtrykte bekymring for, at det kunne blive sværere at tiltrække nyuddannet arbejdskraft til sygehusene uden for universitetsbyerne, hvis de lægestuderende selv skulle betale deres transport, når de er i klinikophold. 

I løbet af deres kandidatuddannelser skal de studerende på sundhedsvidenskabelige uddannelser flere gange i klinikophold rundt omkring i landet. De studerende kan ende langt væk fra det studiested, de er tilknyttet. 

Også de kiropraktorstuderende på klinisk biomekanik er berørte og har været i aktion, som vi skrev ud om, da vi fortalte om sagen 20. december. Læs her, hvor Jack Starche, formand for studenterorganisationen FNKS (Foreningen af Nordiske Kiropraktorstuderende), udtaler sig om sagen.