128983148_M.jpg

Klinisk Biomekanik på SDU er en succeshistorie. Gang på gang er optaget på uddannelsen blevet hævet, og alligevel er der jobs til alle. Samtidig er gennemsnittet for at komme ind på studiet ovenikøbet steget ganske betragteligt.

Ved studieoptaget i juli 2019 viser det si,g at det i år kræver et gennemsnit på 11,3 at komme ind på kvote 1. I alt søgte 417 om at komme ind på en af de 108 pladser der er om året. Til sammenligning kræver det et gennemsnit på 11,0 at komme direkte ind på medicinstudiet, også i Odense.

I 2018 krævede det et snit på 10,8 at komme ind på Klinisk biomekanik. Den markante stigning der sket i år kan blandt andet skyldes, at man har øget kvote-2 andelen til nu 75 procent af optaget.