CMCC.png

Lørdag den 14. september mødes en lang række af verdens topforskere inden for det muskoloskeletale område på CMCC - Canadian Memorial Chiropractic College – i Toronto.

Formålet med mødet er at udvikle evidensbaserede patientcentrerede politikanbefalinger, til brug i forbindelse med information af patienter, offentligheden og beslutningstagere om effektiviteten af at bruge rygsøjlemanipulation for at forebygge eller behandle ikke-muskuloskeletale lidelser.

Topmødet der er arrangeret af en international forskergruppe, med Iben Axén, Pierre Côté, Jan Hartvigsen and Charlotte Leboeuf-Yde som afsendere, samler 60 af de mest prominente forskere på det muskoloskeletale område til to dages arbejde med den foreliggende forskning på området. Blandt de danske forskere kan nævnes Henrik Wulff Christensen, Lise Hestbæk, Erik Poulsen, Henrik Hein-Lauridsen, Søren O’Neill samt naturligvis Jan Hartvigsen.

Andre nævneværdige forskere på deltagerlisten er bl.a. Greg Kawchuk, David Cassidy og Michele Maiers.

Mens forskerne diskuterer evidensen, vil et internationalt team af observatører holde øje med processen. På observatørlisten finder vi formænd for en række nationale organisationer, herunder Lone Kousgaard Jørgensen, Gitte Tønner (Holland), Catherine Quinn (England) samt Frederik Lange (Sverige). Også formændene for hhv. ECU (Vasileios Gkolfinopoulos) og WFC (Vivian Kil) er blandt de ca 30 observatører der har meldt sig til mødet.

Resultatet af topmødet meddeles efter planen i næste uge.