IMG_0441.JPG

Formålet med konferencen er at synliggøre dansk forskning inden for området og skabe et nyt forum, hvor forskere og praktikere i Danmark med interesse for sundhed i muskler og led kan mødes og dele viden og erfaringer.  

Målgruppen for konferencen er forskere og praktikere på tværs af faggrupper og faglige interesser. I 2019 er fokus på, hvorfor så mange danskere går på arbejde med smerter og hvad, vi kan gøre ved det.

Indenfor det emne vil temaerne være:​

  • Hvor mange danskere går på arbejde med smerter og hvorfor?

  • Virker arbejdsmiljømæssige tiltag?

  • Hvordan får vi bedre sammenhæng mellem arbejdsmarked og sundhedssystem

  • Hvordan forbereder Pension Danmark sig på fremtiden

  • Arbejdspladsen set fra almen lægepraksis

  • Fælles løsninger

Konferencen afholdes af det Nationale Forskernetværk for Sundhed i Muskler og Led og sponsoreres af DKF samt Gigtforeningen, Danske Fysioterapeuter og Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø

 

Læs mere