Sundhedsvæsen journal.jpg

I dag, onsdag den 16. januar 2019, har regeringen præsenteret sit forslag til en sundhedsreform, herunder nedlæggelse af regionerne.

Dansk Kiropraktor Forenings formand Lone Kousgaard Jørgensen har følgende kommentarer til reformforslaget:

- I Dansk Kiropraktor Forening hilser vi alle initiativer, der forenkler sundhedsvæsenet og bringer det tættere på borgerne velkommen. Jeg er dog bekymret for, om nedlæggelsen af regionerne og oprettelsen af 21 sundhedsklynger overhovedet vil gøre det nemmere for patienterne at finde rundt i et sundhedssystemet.

Det overordnede formål med reformen er at sikre større sammenhæng for borgerne, og det glæder formanden.

Ifølge forslagsteksten ønsker man at opnå 10-20 pct. færre sengedage for patienter med muskel-skelet-lidelser:

- Det glæder mig at se, at der er tænkt på muskel-led-patienterne, som er en patientgruppe der lever et ganske omtumlet og desværre ofte overset liv i det danske sundhedsvæsen. Det er afgørende, at disse patienter nemt kan få behandling inden deres sygdom udvikler sig og at de ikke sendes rundt mellem de forskellige enheder i sundhedsvæsenet. Skal vi i Danmark lykkes med at begrænse antallet af indlæggelserne af disse patienter, er det afgørende at der laves en national strategi for deres behandling, så patienterne ikke cykler rundt i systemet.

Kiropraktorerne nævnes specifikt i reformforslaget i forbindelse med udviklingen af sundhedshuse.

- Jeg er glad for at se, at der i forbindelse med Sundhedshusene er tænkt på kiropraktorerne, og vi som stand ser frem til at fortsætte arbejdet med at diagnosticere og behandle patienterne, for at sikre at flest muligt får den rette diagnose og behandling, så de kan leve et godt liv og fortsætte på arbejdsmarkedet så længe som muligt.

Forslaget betyder et farvel til regionerne, som vi kender dem:

- I Dansk Kiropraktor Forening har vi haft et godt samarbejde med regionerne, og vi har være glade for samarbejdet og forhandlingerne med det politiske niveau.

Se hele reformudspillet her

Regeringen forventer at vedtage forslaget i foråret 2019.

De i alt 750 danske kiropraktorer behandler hvert år ca. 400.000 danskere spredt ud over landet for smerter i muskler og led, primært i nakke og lænd.

For yderligere kommentarer venligst kontakt kommunikationschef Christian Ankerstjerne på mail ca@danskkiropraktorforening.dk eller tlf. 2083 8984

I Dansk Kiropraktor Forening hilser vi alle initiativer, der forenkler sundhedsvæsenet og bringer det tættere på borgerne, velkommen.