Konttrakt diskussion.jpg

6. juli åbnede læge Ida Donkin fra foreningen Læger Formidler en debat i Berlingske med budskabet om, at spædbørn ikke bør behandles af kiropraktorer, fordi effekten og sikkerheden er udokumenteret.  

DKF tog til genmæle samme dag med kommentaren "Læger formidler desværre ikke hele sandheden om kiropraktisk behandling af børn" på DKF's hjemmeside og sociale medier.

"Det er tankevækkende, at konklusionen i den artikel fra Cochrane som Ida Donkin selv linker til, faktisk siger at de børn der har fået manipulationsbehandling græd mindre OG at forbedringerne er klinisk signifikante i fem af de seks studier, artiklen bygger på. På den baggrund, kan det undre, at Donkin kan udlægge det som ”sundhedsvidenskaben er dybt uenige heri” [at kiropraktisk behandling kan hjælpe, hvis gråden skyldes problemer i bevægeapparatet]. Nåja, og at der ikke er blevet rapporteret bivirkninger eller skader. Men det får Læger Formidler og Ida Donkin ikke nævnt," skrev formand Lone Kousgaard Jørgensen i kommentaren, som Berlingske bragte få dage efter. 

BT fulgte op på historien med en mor, som i ord og lille video, fortæller, hvordan hun ser en effekt af kiropraktorbehandling på hendes spædbarn. 

Artiklen fortæller også om kolikprojektet på NIKKB og Syddansk Universitet, der har samlet data om kiropraktorers behandling af kolik i flere år og snart barsler med resultaterne.

I artiklens interaktive afstemning har næsten 13.000 læsere stemt om, hvorvidt kiropraktorbehandling af spædbørn fortsat skal være lovligt. 73% har stemt ja.

Debatten om behandling af spædbørn har umiddelbart været det mest opsigtvækkende, der er sket i juli, hvor det meste af DKF's sekretariat har holdt ferier på skift.

Store begivenheder i vente
På mandag er sekretariatet fuldtalligt igen og tager fat på at forberede bestyrelsens første møde efter sommerferien den 28. august, herunder så småt forberede forhandlingerne om en ny overenskomst med regionerne. Disse starter dog først op i det nye år. Inden da venter en anden stor begivenhed, nemlig årsmøde med generalforsamling i Horsens og generalforsamlinger ude i DKF's fem kredse.

Allerede om et par uger er DKF dog vært for andre, mindre arrangementer - 13. august holder sekretariatet en introduktion for politisk aktive medlemmer

Dagen efter den 14. tager DKF imod turnuskandidaterne, der skal deltage i det obligatoriske kursus om rammerne for kiropraktorers virke i sundhedsvæsenet.