hjemløs mand plus barn.jpg

Røde Kors’ Sundhedsklinikker i København og Aarhus behandler mennesker, der ikke har lovligt ophold i Danmark eller ikke har et gult sygesikringskort

Projektlederen, Vibeke Lenskjold, fortæller om deres brugergruppe og disses bevægeapparatsproblemer i Roskilde, hvor DKF holder fyraftensmøde 17. september kl. 16.30-18 i Byens Hus.

Byens hus
Stændertorvet 1
4000 Roskilde

Efter mødet serveres en let aftensmad. 
Arrangementet er gratis for medlemmer.

Tilmelding senest på tirsdag den 10. september til cme@danskkiropraktorforening.dk