180383610.jpg

65 klinikker har fået tilbagemeldingen, at der er mindre problemer af betydning for patientsikkerheden. I de resterende 20 klinikker er der ingen fund gjort.

Rapporterne finder du her hos Styrelsen for Patientsikkerhed.

De fleste fund er gjort i journaler, hvor det ikke fremgår, at patienter med lændesmerter med udstråling er udredt patientsikkerhedmæssigt forsvarligt. Journalerne har været mangelfulde bl.a. i forhold til dokumentation for, at patienten er blevet spurgt til tegn på nerverodspåvirkning.

Næstflest fund er gjort i gennemgang af journaler for patienter med hovedpine som primær klage. Kiropraktoren skal kunne dokumentere, at patienter med hovedpine som primær klage er udredt patientsikkerhedsmæssigt forsvarligt, hvilket eksempelvis indebærer, at det skal fremgå i journalerne, om disse patienter får taget blodtryk og har vegetative symptomer.

Find tilsynets måle- og refleksionspunkter

DKF har taget kontakt til Styrelsen for Patientsikkerhed, som har oplyst, at denne omgang af sundhedsfaglige tilsyn hos kiropraktorer er planlagt til at forløbe i 2019 og derfor vil forløbe til udgangen af år 2019. Herefter vil styrelsen gøre status i en erfaringsopsamling ligesom man gør på alle de andre områder, der har haft tilsyn. Se erfaringsopsamlingerne her