Sundhedsfaligt tilsyn, rapport.jpg

Ca. 15 % af alle kiropraktorklinikker har nu haft besøg fra Styrelsen for Patientsikkerhed til sundhedsfagligt tilsyn (tidl. kaldet risikobaseret tilsyn). Alle klinikker, der har modtaget deres tilsynsrapport, har fået bemærkningerne "Ingen problemer af betydningen for patientsikkerheden eller mindre problemer af betydningen for patientsikkerheden." Resultatet er flot!

På Styrelsen for patientsikkerheds hjemmeside er 25 tilsynsrapporter nu offentliggjort. 15 klinikker har fået tilbagemeldingen, at der er mindre problemer af betydningen for patientsikkerhed, og i de resterende ti klinikker er der ingen fund af betydningen for patientsikkerhed. Se rapporterne her.

Under besøgene gennemgår de tilsynsførende blandt andet et antal journaler med henblik på at vurdere, om patienterne er udredt patientsikkerhedsmæssigt forsvarligt. De fleste fund er gjort i journalgennemgangen af patienter med lændesmerter med udstråling til underekstremiteter, hvor det ikke fremgår af journalerne, at patienterne er udredt patientsikkerhedsmæssigt forsvarligt, viser tilsynsrapporterne. Dette betyder, at journalerne har været mangelfulde i forhold til eksempelvis oplysninger om kraft og sensibilitet, samt at journalerne har manglet dokumentation for, at patienterne er informeret om advarselssymptomer.

Læs mere om kravene til udredning af patienter med lændesmerter med udstråling til underekstremiteter under 6. målepunkt 

DKF har spurgt Caroline Lerche, der sidder med tilsynene på kiropraktorområdet, om gode råd til de kiropraktorer, der er varslet om et tilsyn. Hun skriver:

”Et foreløbigt råd kunne være, at det under alle forhold er godt at være opmærksom på sin journalføring. Derudover kan vi også opfordre til, at kiropraktorerne kontakter os, hvis der skulle være noget man er i tvivl om forud for et tilsyn.”

Det har ikke været muligt for DKF at få et estimeret antal på, hvor mange klinikker der skal have tilsyn. 

Kontaktoplysninger ved behov for rådgivning

Tilsyn og rådgivning Øst (dækker Region Sjælland og Hovedstaden)
Tlf.: 72 22 74 50
Mail: trost@stps.dk

Tilsyn og rådgivning Nord (dækker Region Midtjylland og Nordjylland)
Tlf.: 72 22 79 70
Mail: trnord@stps.dk

Tilsyn og rådgivning Syd (dækker Region Syddanmark)
Tlf.: 72 22 79 50
Mail: trsyd@stps.dk

Telefontider: 8.00 – 15.00

 

Kommentarer (0):

Log ind for at læse og skrive kommentarer

her.