toronto (2).jpg

I sidste weekend mødtes mødtes 60 af verdens topforskere inden for det muskoloskeletale område på CMCC - Canadian Memorial Chiropractic College – i Toronto.

Formålet med mødet var at udvikle evidensbaserede patientcentrerede politikanbefalinger til brug i forbindelse med information af patienter, offentligheden og beslutningstagere om effektiviteten af at bruge rygsøjlemanipulation for at forebygge eller behandle ikke-muskuloskeletale lidelser.

Med flere hundrede forskningsartikler på menuen, blev det en stressende weekend for de mange forskere fra hele verden. For opgaven bestod bl.a. i at gennemgå artiklerne og sortere den forskning fra som ikke lever op til kriterierne, dvs. relevans, kvalitet mv.

Efter næsten 30 timers stort set uafbrudt forskning – eller gennemlæsning og vurdering – blev anbefalingerne fremlagt søndag eftermiddag og hele forskergruppen stemte om indholdet.

Desværre er det ikke muligt at genfortælle resultaterne, da både deltagere og observatører der blev pålagt tavshedspligt. Det skyldes at forskningsprojektet skal være helt tilendebragt inden det kan refereres.

Organisationskomiteen brugte herefter mandegen og tirsdag formiddag på at kvalitetssikre indholdet samt gennemskrive budskaberne, der herefter skal godkendes af de mange forskere. Det forventes at det endelige resultat offentliggøres senere på efteråret.

Sideløbende med forskningsdelen mødtes ca 30 politiske repræsentanter for en lang række nationale og internationale foreninger for at drøfte implikationerne af denne forskning og af forskning generelt. På observatørlisten finder vi formænd for en række nationale organisationer, herunder Lone Kousgaard Jørgensen, Gitte Tønner (Holland), Catherine Quinn (England) samt Frederik Lange (Sverige). Også formændene for hhv. ECU (Vasileios Gkolfinopoulos) og WFC (Vivian Kil) er blandt de ca 30 observatører der har meldt sig til mødet.